Opnames en presentaties webinars stand van zaken Interreg-programma's 2021-2027 beschikbaar

Publicatiedatum
Tussen 15 maart en 17 maart 2021 vonden er 7 webinars plaats over de actuele stand van zaken van de nieuwe Interreg programma’s voor de periode 2021-2027.

In één generieke sessie en zes programma specifieke sessies werd ingezoomd op hetgeen al met relatieve zekerheid gecommuniceerd kan worden en werd ook geduid waar er nog onbekenden zitten. Potentiële projectpartners kunnen zich op die manier maximaal instellen en voorbereiden op de effectieve start en lancering van de programma’s. 

Op 15 maart 2021 vond een generieke sessie plaats met als doel een zo nauwkeurig mogelijk algemeen beeld te geven en gemeenschappelijkheden en verschillen tussen programma’s te duiden. Daarna volgden zes korte en snedige programma specifieke sessies.

Tijdens de sessies werden er heel wat vragen gesteld. De vragen en bijhorende antwoorden kan u terugvinden in volgend document: Interreg webinar Q&A

Onderstaand kan u de presentaties terugvinden door op de naam van het programma te klikken en kan u ook de opnames van de webinars bekijken.

•    15 maart 2021: Interreg Vlaanderen-Nederland

•    15 maart 2021: Interreg Euregio Maas-Rijn

•    16 maart 2021: Interreg Europe

•    17 maart 2021: Interreg Noordwest-Europa

•    17 maart 2021: Interreg Noordzeeregio

Delen: