Nu ook steun voor pilootinstallatie of demonstrator bij ontwikkelingsproject

Publicatiedatum
In 2018 lanceerde het VLAIO een oproep voor ontwikkelingsprojecten op pilootschaal met als doel ervaring op te bouwen over de praktische implementatie van een innovatie. Nu maakt deze verlenging van het steuntraject deel uit van een aanvraag voor ontwikkelingsprojecten.
Fasen in ontwikkelingsprojecten
Het hele traject van jouw idee tot realisatie en de informatie die je moet aanleveren in de aanvraag van een ontwikkelingsproject.

De ontwikkeling van een pilootinstallatie of demonstrator komen nu ook in aanmerking als het om steunbare activiteiten gaat. Sinds 1 april maakt deze verlenging van het steuntraject deel uit van een aanvraag voor ontwikkelingsprojecten.

Hiervoor stellen we een vernieuwde aanvraagtemplate beschikbaar. De vragen in de template zijn optimaal afgestemd op de informatie die nodig is om een vlotte evaluatie mogelijk te maken. Dit door extra aandacht te geven aan de evaluatiecriteria en de focus naar de essentie. Onderstaande figuur illustreert in een notendop de 2 delen waaruit een aanvraag voor een ontwikkelingsproject is opgebouwd samen met de onderliggende topics die worden bevraagd.  

Nieuw is ook de korte toelichting bij een mogelijke militaire affiniteit van ingediende projecten.

het team van Mealhero
De mealhero van deze 3 ondernemers werd realiteit met steun van een ontwikkelingsproject.