Nieuwe subsidies voor Vlaamse fietssnelwegen

Publicatiedatum
Eind maart werd de een nieuwe EFRO-oproep voor de aanleg van Fietssnelwegen gelanceerd.
Fietster op fietspad

EFRO-middelen zijn enkel mogelijk voor projecten die niet in aanmerking komen voor middelen vanuit het fietsfonds. Er zijn m.a.w. enkel EFRO-middelen mogelijk voor de bouw van fietsbruggen of tunnels over en onder spoorlijnen, wegen en bevaarbare waterlopen die gelegen zijn op een traject dat als fietssnelweg wordt geselecteerd.

In tegenstelling tot de vorige oproepen ‘Fietssnelwegen’ behoort de opwaardering van jaagpaden tot fietssnelwegen niet tot de scope van deze oproep.

De aanleg van een fietssnelweg moet passen binnen een klimaatplan (SEAP). Alleen lokale besturen die een door hun gemeenteraad goedgekeurd klimaatplan hebben, komen in aanmerking voor EFRO-steun. Daarbij wordt samenwerking met andere lokale besturen aanbevolen. Deze hoeven niet over een klimaatplan te beschikken.

Indienen voor deze oproep kan tot 31 mei 2018 via het EFRO-e-loket.

Meer informatie in de oproepfiche.