Nieuwe procedure voor economische speerpuntprojecten

Publicatiedatum
VLAIO en Departement Omgeving lanceren een nieuwe vorm van dienstverlening voor de zogenaamde 'economische speerpuntprojecten'. Het doel is de samenwerking met de Vlaamse overheid vlot en krachtig te doen verlopen.
gebouwen in Leuven

Wat zijn economische speerpuntprojecten?

Met economische speerpuntprojecten bedoelen we ambitieuze (investerings-)projecten met een onzekere uitkomst maar met potentieel een hoge toegevoegde waarde voor Vlaanderen of een substantiële doorbraak of versnelling. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het vlak van klimaat of energie of andere beleidsdoelstellingen.

Vlot samenwerken met de Vlaamse overheid

Initiatiefnemers moeten dikwijls op verschillende vlakken samenwerken met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen, subsidies, ruimtelijke ordening, etc. Om dit proces te verbeteren, zijn afspraken gemaakt binnen de Vlaamse overheid. VLAIO ondersteunt dit, samen met het Departement Omgeving.

Je vindt alle info terug in deze informatiefiche 'Erkenning als economisch speerpuntproject'.