Nieuwe oproepen voor innovatieve projecten binnen GTI West-Vlaanderen

Publicatiedatum
Op maandag 7 oktober lanceerde de EFRO Management autoriteit 2 nieuwe oproepen binnen de Prioritaire As 1 ' Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Beide oproepen richten zich zeer specifiek naar projecten uit West-Vlaanderen en moeten inpasbaar zijn in de West Deal strategie.

Oproep 153 richt zich naar het bevorderen van co-creatie in de drone-industrie en -toepassingen. De aandacht gaat daarbij uit naar het voorzien van de nodige infrastructuur ter bevordering van deze co-creatie.

Deze oproep loopt tot donderdag 19 december 2019. De oproepenveloppe bedraagt 800.000,00 euro.

Oproep 154 focust zich op het ondersteunen van de overdracht en verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting.

Deze oproep loopt tot dinsdag 31 maart 2020. De oproepenveloppe bedraagt 3.600.000,00 euro.

Voor beide oproepen is het maximale EFRO-steunpercentage vastgelegd op 40%. De oproep fiches met daarin meer details over de oproepen zijn hier terug te vinden.

Op donderdag 5 december 2019 organiseren de EFRO Managementautoriteit en het Contactpunt Provincie West-Vlaanderen een infosessie over deze oproep.

Infosessie

Deze infosessie vindt plaats tussen 10 en 12 uur in het Huis van de Voeding, Zaal Mout, Spanjestraat 141, Roeselare.

Bevestig je aanwezigheid vooraf via erik.degendt@vlaio.be.

Na afloop wordt je een broodjeslunch aangeboden. Je hebt dan de mogelijkheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de EFRO Managementautoriteit of het Contactpunt Provincie West-Vlaanderen.

Overige lopende oproepen

Naast de West-Vlaamse oproep  loopt momenteel ook een oproep binnen GTI Limburg die zich richt op 'Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren'. Indienen voor deze oproep kan tot 6 december 2019. Meer info over de oproep is te vinden in volgende Oproepfiche .

Projecten voor de Prioriteit 3 oproep die zich richt op de uitbouw van mobipunten hebben nog tot 31 oktober om hun projectvoorstel in te dienen. Meer info over deze oproep.