Nieuwe oproep Solar-ERA.Net - deadline pre-proposals is 10 december 2021

Publicatiedatum
Het SOLAR-ERA.NET Cofund 2 geeft steun aan Europese transnationale projecten met focus op zonne-energie, d.w.z. fotovoltaïsche energie (PV), geconcentreerde zonne-energie (CSP) en thermische zonne-energie. De oproep staat nu open met als deadline voor indiening van pre-proposals 10 december 2021, 16:00CET.

De projectthema’s

De focus van de oproep bestaat er in steun te verlenen aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie, die bijdragen aan de ontwikkeling van zonne-energie. De projectoproep bevat 4 thema’s:

  • Geavanceerde industriële PV technologieën
  • Opkomende PV-technologieën
  • Gebouw en infrastructuur geïntegreerde PV
  • Werking en diagnose van PV-installaties

Je vindt alle informatie en documenten op www.solar-era.net.

15 deelnemende landen of regio’s – vind je partner

Aan deze oproep nemen 6 steunagentschappen uit 6 landen of regio’s deel (Oostenrijk, Vlaanderen, Israel, Nederland, Zwitserland, Turkije). Meer informatie over de deelnemende landen en regio’s.

€ 500.000 door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel in deze projecten, voorziet VLAIO een budget van € 500.000. De steunkanalen van de onderzoeks- en de ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet.

Deadlines

Deadline voor indiening pre-proposal: 10 december 2021

Deadline voor definitieve indiening: 7 april 2022

  • De projectleider van het internationale ERANet Solar-project dient het uitgewerkte projectvoorstel in bij ERANET Solar tegen 7 april 2022, 16.00 uur. 
  • Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of een ontwikkelingsproject bij VLAIO. Hierbij kruis je ‘internationaal  project’ aan en download je de bijhorende template. Dit dien je in tegen dezelfde datum van 7 april 2022, 16.00 uur .

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? We raden je aan contact met ons op te nemen voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek. Neem contact op met Geert Carchon, of Elsie Declercq.

De speerpuntcluster Flux 50 voorziet eveneens begeleiding.