Nieuwe oproep: ontwikkel en organiseer opleidingen rond digitalisering en cybersecurity voor ondernemers

Publicatiedatum
VLAIO lanceert via een overheidsopdracht een oproep om opleidingstrajecten te ontwikkelen en te organiseren die ondernemers en werknemers basiscompetenties aanleren binnen de domeinen cybersecurity (CS) en datagedreven digitalisering (incl. AI).

Perceel 1: Cybersecurity

Onze maatschappij digitaliseert steeds verder. Dat maakt ons kwetsbaarder op vlak van dataveiligheid. Betrouwbaarheid, ruboostheid en beveiliging van digitale technologieën en toepassingen zorgen voor langetermijnsucces en adoptie van nieuwe producten en diensten. Investeringen in cybersecurity zijn dus noodzakelijk voor ween weerbare digitale economie.

Die investeringen dienen aandacht te hebben voor gewijzigde kennis- en competentienoden. Bedrijfsleiders moeten zelf voldoende kennis opbouwen om het beheer van de beveiliging van systemen, netwerken en kritische infrastructuur mee te kunnen opvolgen. Zo kan de impact van veiligheidsrisico's op de bedrijfsactiviteiten tot een minimum herleid worden. Ook werknemers hebben nood aan basiscompetenties rond cybersecurity en data-veiligheid. Bedrijven staan voor de uitdaging om meer gespecialiseerde competenties in huis te halen om beveiligingsoplossingen te implementeren. 

Wat houdt de opdracht in? 

Deze opdracht vult het bestaande aanbod aan met een opleidingsaanbod voor ondernemingen en hun werknemers om zich te wapenen voor bovenvermelde CS-uitdagingen. Dat kunnen ze doen door hun competenties op dat vlak te blijven ontwikkelen waardoor de CS-maturiteit bij de Vlaamse kmo's stijgt. De opleidingen zijn laagdrempelig en gebaseerd op de opleidingsnoden van de specifieke doelgroep. Namelijk: elke ondernemer en of werknemer die zijn over cyberveiligheid wil verhogen. 

Doelgroep voor deze opdracht

Alle organisaties die opleidingen rond CS en AI kunnen ontwikkelen en organiseren, al dan niet samen met sectororganisaties

 

Infomoment op 14/07 om 11u

 Wil je meer info over deze opdracht? Neem dan deel aan het online infomoment op 14/07 om 11u.

Inschrijven kan via deze link of door een mailtje te sturen naar wim.leurs@vlaio.be.

 

Perceel 2: datagedreven digitalisering (incl AI)

Nieuwe datagedreven technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) hebben een significante invloed op heel wat aspecten van de bedrijfsvoering. Denk aan het product- en dienstenaanbod, productieprocessen, businessmodellen, HR beleid, ... Uit de AI barometer blijkt dat een grote groep Vlaamse ondernemingen (in het bijzonder kmo's) AI vandaag nog niet op grote schaal toepast. Vaak zien ze het nut niet en ontbreekt de nodige kennis. De grootste groep van Vlaamse ondernemingen staat nog maar aan het begin van de transformatie van een meer datagedreven werking en moet nog ontdekken wat AI voor hun bedrijf kan betekenen. 

Voor AI nog maar in beeld komt, moeten ondernemingen starten met data. Data is overal: klantendata, productdata, operationele data, ... Die data kunnen bedrijven leren om hun businessmodel te verfijnen op vlak van onder meer productie, planning en marketing. Vaak weten ondernemingen niet welke schat aan data ze al in huis hebben. Ze gebruiken de data dus niet om inzichten te verwerken of te automatiseren. Deze ondernemers doen dit alvast wel. Opleidingen die starten vanuit een specifieke toepassing of doelstelling vinden sneller ingang bij ondernemingen.

Wat houdt de opdracht in? 

Deze opdracht focust op het aanreiken van basiscompetenties voor ondernemers en hun werknemers om in de toekomst meer datagedreven te werken. Concreet: hoe data ontsluiten, verrijken en interpreteren? Hoe inzichten verwerven in de reeds beschikbare data? Hoe data inzichten inzetten om processen de automatiseren met AI? 
De doelgroep van de opleidingen: elke ondernemers of werknemer die de transitie naar een datagedreven werking wil maken. 

Doelgroep voor deze opdracht

Alle organisaties die opleidingen rond CS en AI kunnen ontwikkelen en organiseren, al dan niet samen met sectororganisaties

Aandachtspunten voor beide percelen

  • Deze uitbesteding is uitermate geschikt voor (sector)organisaties die een opleiding inzake cyberveiligheid of datagedreven digitalisering willen aanbieden die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de beoogde doelgroepen.
  • Elke inschrijver kan maximaal 3 onderwerpen indienen voor elk perceel. Het maximale bedrag voor financiering vanuit VLAIO bedraagt 50.000 EUR (excl. BTW) per onderwerp.
  • Het traject wordt minstens 2 maal gedurende de looptijd van de overeenkomst georganiseerd.
  • Een opleidingstraject telt minimum 10 deelnemers. 
  • Het opleidingstraject is verspreid over meerdere dagen.
  • Het traject kan een e-learning aspect bevatten. De opleidingsmethodiek moet echter goed afgestemd zijn op de doelgroep. 
  • In het opleidingsvoorstel wordt maximum 10% van de individuele studiebelasting aan individuele begeleiding besteed. De begeleiding is ondersteunend aan het leerproces en maakt het mogelijk om bedrijfsspecifieke vragen te beantwoorden. Voor diepgaandere begeleiding van de deelnemer is het gewenst om doorverwijzingskanalen in het opleidingsvoorstel op te nemen.
 

Deadline en meer info

De deadline om offertes in te dienen is 10 oktober 2022.

Alle info over de opdracht vind je hier