Nieuwe oproep M-ERA.NET 2023

Publicatiedatum
M-ERA.NET geeft steun aan ambitieuze, transnationale O&O-projecten rond materiaalinnovatie. De M-ERA.NET oproep 2023 staat nu open met als deadlines: voor de pre-proposal: 16 mei 2023, 12.00 u ’s middags en voor de full-proposal: 21 november 2023, 12.00 u ‘s middags.

De thema’s voor projecten

Projectvoorstellen dienen te kaderen in deze topics:

  • Sustainable advanced materials for energy
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • Advanced materials and technologies for health applications
  • Next generation materials for advanced electronics

Je vindt alle informatie en documenten op m-era.net/joint-calls/joint-call-2023.

28 deelnemende landen – vind je partner

Aan deze oproep nemen 35 nationale en regionale steunagentschappen deel uit 28 landen, met een globaal budget van € 30 miljoen.

Meer informatie over de deelnemende landen en regio’s.

1 miljoen euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van M-ERA.NET-projecten, voorziet VLAIO een budget van € 1 miljoen. De steunkanalen in van de onderzoeks- en de ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een M-ERA.NET project is begrensd op € 500.000.

Deadline voor indiening pre-proposal: 16 mei 2023

  • De projectleider van het internationale M-ERA.NET-project dient de pre-proposal in bij M-ERA.NET tegen 16 mei 2023, 12.00 u ’s middags.  
  • Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast ook verplicht een digitale Vlaamse aanvraag indienen voor een onderzoeks- of een ontwikkelingsproject bij VLAIO. Hierbij kruis je ‘internationaal project’ aan en download je de bijhorende template. Dit dien je in tegen dezelfde datum van 16 mei 2023, 12.00 u ’s middags. 

Meer informatie?

Bezoek onze M-ERA.NET-pagina op de VLAIO-website voor meer algemene informatie.

Overweeg je samen met je collega’s een aanvraag in te dienen? We raden je zeer sterk aan om voorafgaand contact met ons op te nemen voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek. Neem contact op met Maarten Rockelé of Elsie Declercq.

Gelieve ook bij jouw buitenlandse partners aan te dringen opdat zij ook contact opnemen met hun respectievelijk buitenlands steunagentschap. De modaliteiten kunnen immers verschillen naargelang de steunprogramma’s die de verschillende buitenlandse agentschappen inzetten.

Om VLAIO-steun te kunnen bekomen binnen de krijtlijnen van het instrument “onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten” moet er steeds minstens een Vlaams bedrijf participeren aan het Vlaams deel van het M-ERA.NET-project. De Vlaamse bedrijfspartner(s) kan (of kunnen) eventueel een kennisinstelling inschakelen als onderaannemer of onderzoekspartner.

Wanneer er binnen het Vlaams deel van een M-ERA.NET-project waarvoor VLAIO-steun wordt gevraagd een samenwerking is tussen een Vlaams bedrijf en een Vlaamse kennisinstelling als onderzoekspartner van dat bedrijf, dan wordt er een extra incentive ingebouwd. In geval geen van de Vlaamse partners (bedrijf, kennisinstelling) meer dan 70% van het Vlaams deelbudget voor hun rekening nemen, wordt de samenwerkingstoeslag verhoogd tot 15%. Hierdoor kan het steunpercentage verhogen tot maximaal 70% voor een onderzoeksproject en maximaal 60% voor een ontwikkelingsproject.

Delen: