Nieuwe opdracht: middenspanningscabine voor windturbine bij Inagro

Publicatiedatum

Binnen het project "Versnelling energietransitie door wind" willen we samen met het VEB nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines (KMWT) een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen.

VEB heeft i.s.m. Witteveen+Bos een aantal relevante pilootsites gedefinieerd. Hiertoe heeft Witteveen+Bos een zgn. 'Vlaamse windkaart' of theoretisch model voor KMWT in Vlaanderen ontwikkeld. Dit model dient in pilootsites gevalideerd te worden.

Eerste bestek 2021

De eerste pilootsite, met name Inagro, heeft op 15 december 2021 het bestek gepubliceerd op e-procurement om over te gaan tot plaatsing en indienststelling van een middelgrote windturbine. Deadline was aanvankelijk 15 februari 2022 om 12:00, maar die werd verlengd tot 29 april 2022.

Bij gebrek aan offertes (o.a. ingegeven door de negatieve impact van de Oekraïnecrisis op de materiaalprijzen en de onzekerheid die dit met zich meebrengt) heeft Inagro besloten om anders dan aanvankelijk voorzien, toch eerst het vergunningsproces te doorlopen en pas na het bekomen van de vergunning de aanbesteding opnieuw te zullen voeren.

Tweede bestek (inclusief omgevingsvergunning)

Inagro heeft tijdens de zomer van 2023 de omgevingsvergunning bekomen, en heeft aansluitend in de herfst van 2023 het eerdere bestek voor de windturbine aangepast en geactualiseerd. De wijzigingen zijn erop gericht om de inspanningen van de kandidaat-opdrachtnemers meer behapbaar te maken.

Op 15 januari 2024 heeft Inagro het bestek in zijn nieuwe vorm voor de windturbine gelanceerd op e-procurement. Deadline offertes: 15 maart 2024.

Het betreft hier een Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking (VOMB) voor de aanneming van werken. Selectie en gunning verlopen in één stap.

Bestek voor middenspanningscabine (nieuw!)

Naast dit bestek heeft Inagro ook een opdracht gelanceerd voor de plaatsing van een middenspanningscabine. Waarom? De turbine kan niet worden aangesloten op de bestaande hoogspanningscabine omdat er geen aansluitpunten meer beschikbaar zijn. Het is wel nog mogelijk om vanuit de bestaande hoogspanningscabine een nieuwe aftakking te voorzien naar een nieuw te plaatsen middenspanningscabine waarop de windmolen dan kan worden aangesloten. De middenspanningscabine maakt dus een intrinsiek onderdeel uit van de pilootopstelling. Zonder cabine kan de windturbine niet aangesloten worden en dus ook niet gemonitord worden gedurende vijf jaar.

Deze opdracht wordt via een apart bestek geregeld omdat de vereisten voor het bouwen van een dergelijke middenspanningskabine niet tot de standaardkennis behoren van een windmolenbouwer of windmolen-projectontwikkelaar, maar eerder een aparte expertise vereisen. De cabine mee opnemen in het bestek voor de turbine zou extra complexiteit (nood aan consortiumvorming, onderaanneming, enz.) toevoegen aan de opdracht voor de opdrachtnemer in een markt die al oververhit is. Door het met een apart bestek aan te kopen hoopt Inagro meer kandidaten aan te spreken en een betere prijs te bekomen.

Op 15 januari 2024 heeft Inagro het bestek voor de middenspanningscabine gelanceerd op publicprocurement.be. Deadline offertes: 15 maart 2024.

Het betreft hier een Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking (VOMB) voor de aanneming van werken. Selectie en gunning verlopen in één stap. 

Delen: