Nieuwe dienstverleners eerstelijnscontrole bekend

Publicatiedatum
VLAIO sluit een nieuw 4-jarig raamcontract voor de eerstelijnscontrole binnen een reeks transnationale en Interregionale programma’s. Via een Europese aanbesteding werden 5 dienstverleners geselecteerd. Het gaat om dezelfde kantoren die onder het vorige raamcontract reeds door VLAIO geaccrediteerd werden.
Interreg

Tot en met het einde van de Interreg V periode (december 2023) zullen opdrachten voor eerstelijnscontrole bij deze dienstverleners besteld kunnen worden. Voor de Interreg VI 2021-2027 programma’s zal VLAIO op een later tijdstip beslissen hoe de eerstelijnscontrole georganiseerd zal worden.

Met het nieuwe raamcontract komen ook een aantal nieuwigheden en vereenvoudigingen. De grootste verandering is een meer gevarieerd en aanpast palet aan prijzen. Voortaan zijn de prijzen voor eerstelijnscontrole meer aangepast aan de te verwachten complexiteit en het financieel volume van projecten. Er is dus een merkbaar prijsverschil naargelang je sub-partner, partner of lead-partner bent in een project en dit ook naargelang het programma waaraan je deelneemt.

Een eerstelijnscontrole bestellen wordt ook eenvoudiger dan ooit. Zo vervalt de zogenaamde “mini-competitie” uit het oude raamcontract en hoef je dus zelf geen beknopte vergelijking van kantoren meer te doen. Het bestek en raamcontract zijn op dusdanige manier in de markt gezet dat je rechtstreeks en meteen een dienstverlener van op onze prijslijst kan kiezen.

Voor het overige werden de auditteams her en der lichtjes gewijzigd maar vind je wel dezelfde vertrouwde eindverantwoordelijke auditoren terug die onder het vorige raamcontract actief waren.

Het nieuw infodocument met de nodige toelichting en contacten om eventueel al een bestelling te plaatsen bij één van de dienstverleners vind je op deze website. Je vindt er zo nodig ook andere begeleidende documenten zoals het goedgekeurde bestek, de gunningsbeslissing, publicatie en bekendmakingsdocumenten…