Nieuw vanaf 2021: opleidingstrajecten circulair ondernemerschap

Publicatiedatum
EY en UHasselt werkten in opdracht van SYNTRA Vlaanderen en VLAIO nieuwe opleidingstrajecten uit rond circulair ondernemen uit voor kmo's en zelfstandigen.
concept van circulair ondernemen

Wat is circulair ondernemen?

In een circulaire economie worden tal van strategieën - denk maar aan korte keten, productdesign, hernieuwbare energie, lokale bevoorrading, afvalreductie, product als dienst - toegepast om tot klimaatneutrale oplossingen te komen in de bedrijfswereld en slim om te gaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel. Een slim circulair business model is daarbij noodzakelijk om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten.

Waarom inzetten op circulaire economie?

Naast het behalen van milieudoelstellingen, biedt circulaire economie bedrijven nog heel wat opportuniteiten. Ondernemingen die focussen op het hergebruik van grondstoffen en materialen zijn minder afhankelijk van voorraden en invoer van grondstoffen uit het buitenland. Een circulair businessplan vormt tevens een drive voor innovatie, voor nieuwe kennis, nieuwe partnerschappen en nieuwe verdienmodellen. Uit een recente enquête van Vito in samenwerking met Vlaanderen Circulair blijkt ook dat circulaire bedrijven minder problemen ondervonden tijdens de coronacrisis en van zichzelf vinden dat ze veerkrachtiger zijn in moeilijke tijden.

Hoe starten met een circulair businessmodel?

Uit de ondernemersenquête van de SERV-stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat veel ondernemers wel meer circulair willen werken, maar niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Ook blijkt verder dat de vele initiatieven en instrumenten die vandaag bestaan op zich zeer relevant zij- zoals bijvoorbeeld de materialenscan - maar nog te veel ‘ad hoc’ worden aangeboden waardoor bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Kmo’s hebben nood aan tastbare voordelen, praktische en technische ondersteuning en juridisch advies.

Nieuwe opleidingstrajecten voor kmo's en zelfstandigen

In opdracht van SYNTRA Vlaanderen en VLAIO hebben EY en UHasselt nu een uniek opleidingstraject uitgewerkt over circulair en energie-efficiënt ondernemen op maat van kmo’s en zelfstandige ondernemers. Tijdens de opleiding worden ondernemers begeleid bij het herbekijken en aanpassen van hun business model. Dit wordt gerealiseerd door middel van klassikale sessies, webinars, bedrijfsbezoeken en persoonlijke coaching. De deelnemers gaan aan de slag met hun specifieke case en werken naar een oplossing toe. De vernieuwde ondernemersplannen worden tot slot aan een haalbaarheidsstudie onderworpen.

Schrijf je in voor een opleiding!

Indien nodig wordt het traject aangeboden conform de COVID-19 maatregelen.

We moeten nu van het moment gebruik maken om versneld over te schakelen naar een meer circulaire economie. Vlaanderen Circulair stelt dat door een beter gebruik van hulpbronnen het Europese bedrijfsleven jaarlijks 630 miljard euro zou kunnen besparen. Ook op het niveau van de individuele onderneming zelf creëert circulair ondernemen voordelen zoals een daling van de kosten door een efficiënter gebruik van materialen en een vermindering van de afvalstromen. Met deze opleidingstrajecten willen we kmo’s, zelfstandige ondernemers en landbouwbedrijven die meer circulair willen werken, de nodige praktische en technische ondersteuning bieden. Daarmee vullen we onze bestaand steunaanbod via de kmo-portefeuille en kmo-groeisubsidie op dat vlak dus nog verder aan.
Hilde Crevits
Hilde Crevits
Vlaams minister van Werk