Nieuw in het e-loket voor ondernemers: de omgevingsvergunning

Publicatiedatum
Via het e-loket voor ondernemers kunnen ondernemers verschillende vergunningen, premies, producten en diensten aanvragen. Nieuw in dat aanbod: de omgevingsvergunning. Het omgevingsloket werd gekoppeld aan e-loketondernemers.be.

Omgevingsvergunning via e-loket

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd in het omgevingsloket. Vanaf nu kunnen ondernemers via het e-loket voor ondernemers verbinding maken met het omgevingsloket en de status van hun vergunning verder opvolgen in e-loketondernemers.be

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen: 

  • Vergunningen voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger: stedenbouwkundige vergunning)
  • Vergunningen voor het verkavelen van gronden (vroeger: verkavelingsvergunning)
  • Vergunningen voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroeger: milieuvergunning)
  • Vergunningen voor kleinhandelsactiviteiten (vroeger: sociaal-economische machtiging)
  • Vergunningen voor het wijzigen van kleine landschapselementen of het wijzigen van vegetatie (vroeger: natuurvergunning)

Wat is het e-loket voor ondernemers?

Het e-loket voor ondernemers is een overkoepelend digitaal platform waar ondernemers dossiers van verschillende Vlaamse overheidsdiensten kunnen aanvragen en opvolgen. Voorbeelden zijn de kmo-portefeuille, diverse coronamaatregelen, groei- en logiessubsidies, aanwervingsincentives, en nu dus ook de omgevingsvergunning. Verder kunnen ze bekijken welke steun ze al gekregen hebben via deze overheidsdiensten. Het e-loketondernemers.be biedt één overzicht van alle overheidsdossiers van een bedrijf en wordt nog verder uitgebreid met producten en diensten van andere agentschappen en van lokale besturen. 

 

E-loketondernemers.be - een initiatief van VLAIO - is een overkoepelend digitaal platform waarop ondernemers (of derden in naam van een onderneming) vanuit een centraal overzicht subsidies, erkenningen, vergunningen, … bij de deelnemende overheden kunnen aanvragen en opvolgen. Volg je overheidsdossier(s) nauwgezet op, in alle transparantie. Surf snel naar e-loketondernemers.be

 
Campagne e-loket voor ondernemers