Nieuw bestek: satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid?

Publicatiedatum
We lanceren een nieuwe innovatieve overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een 'proof-of-concept voor de opbrengstbepaling van landbouwgewassen op basis van satellietdata'. Interesse? Dien je offerte in voor 21 maart (verlengd).
satelliet

Nieuwe overheidsopdracht voor proof-of-concept

Op 8 mei 2018 ging de marktconsultatie door voor het PIO-project 'Capsat - gebruik van satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid'.

Nu lanceert Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van EWI, samen met het departement Landbouw en Visserij, een overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een 'Proof-of-Concept voor de opbrengstbepaling van landbouwgewassen op basis van satellietdata'.

Dien je offerte in voor 21 maart 2019

Dit bestek is gepubliceerd op e-procurement.

Interesse? Je kan je offerte indienen tegen donderdag 21 maart 2019, 12h via mail naar overheidsopdrachten@lv.vlaanderen.be. (Deze oproep had aanvankelijk als deadline 7 maart.)

Meer info? Infosessie op 27 februari 2019

Op woensdag 27 februari 2019, 10u30-12u30, organiseren we een infosessie rond dit bestek. De sessie zal doorgaan in het Ellipsgebouw, zaal Ellips A – 0.13, Koning Albert-II laan 35 bus 40, 1030 Brussel.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich best vooraf inschrijven en hun vragen op voorhand overmaken aan tim.ghysels@lv.vlaanderen.be met als onderwerp ‘Q&A-sessie OPD/CAPSAT/OPB/2019/01 – naam kandidaat-opdrachtnemer’ en dit voor vrijdag 22 februari 2019, 12u.