Nieuw ambitieus project om 600 vrouwelijke ondernemers te versterken

Publicatiedatum
Met het project Fempreneurs versterkt de Vlaamse Regering op twee jaar tijd 600 ondernemende vrouwen in Vlaanderen. Het project voorziet in 3 verschillende types van begeleidingsactiviteiten: mentoring, bootcamps en digitale workshops. Voor deze opdracht geeft VLAIO het vertrouwen aan Markant vzw, netwerk van ondernemende vrouwen.

Ondersteuning voor vrouwelijke ondernemers

Ook al zit het ondernemerschap spontaan in het DNA van vele Vlamingen, toch ondervinden ondernemers in hun groeitraject heel wat uitdagingen en hindernissen. “Vanuit de Vlaamse Regering hebben wij ons geëngageerd om ondernemerschap breed uit te dragen.” zegt minister Brouns. “We voeren samen met VLAIO acties uit specifiek naar bepaalde doelgroepen die minder makkelijk de stap zetten naar ondernemerschap. Het feit dat vrouwen slechts 35 % uitmaken van het totaal aantal zelfstandigen impliceert de nood aan extra ondersteuning.” Die ondersteuning komt er vanaf vandaag met de activiteiten van Fempreneurs.

Het feit dat vrouwen slechts 35 % uitmaken van het totaal aantal zelfstandigen impliceert de nood aan extra ondersteuning. Die ondersteuning komt er met Fempreneurs.
Jo Brouns
Vlaams minister van economie en innovatie

Mentoring en workshops

In het Fempreneurs Mentoring-programma zal elke ‘mentor’ (een ervaren onderneemster) gedurende 10 maanden een klankbord en sparringpartner vormen voor 2 ‘mentees’ (groeiende onderneemsters). Op deze laagdrempelige manier worden ervaringen, inzichten en kennis gedeeld rond uitdagingen en knelpunten die voor onderneemsters van belang zijn. 

 

Tijdens de Fempreneurs Bootcamps verzorgen experten en ervaringsdeskundigen interactieve workshops rond topics als technologie, marketing, duurzaamheid, financiering en werkbaar werk. Aangezien de Bootcamps de deelneemsters fysiek samenbrengen, is er ook voldoende gelegenheid om te netwerken. 

Het project Fempreneurs biedt ook Digitale Workshops aan, met onderwerpen als Artificiële Intelligentie, slimme toepassingen op basis van data, introductie in Block Chain Technology, Sustainable Development Goals, etc. 

Wij hebben niet alleen een groot hart voor ondernemers, maar ook een grote kennis van en over vrouwelijk ondernemerschap. 
Diane Devriendt
Algemeen Directeur Markant vzw

Maatschappelijke thema's

Fempreneurs schenkt bijzondere aandacht aan thema’s die verband houden met de transitie naar een Slim en Duurzaam Vlaanderen. Ook het belang van STEM vormt doorheen het project een belangrijke rode draad. Om deze ambities te kunnen waarmaken heeft VLAIO het vertrouwen gegeven aan Markant vzw, een vereniging die gegroeid is vanuit het DNA van de middenstand.  Algemeen directeur Diane Devriendt: “Wij hebben niet alleen een groot hart voor ondernemers, maar ook een grote kennis van en over vrouwelijk ondernemerschap. De voorbije jaren konden wij telkens opnieuw succesvolle resultaten neerzetten op het vlak van gesubsidieerde projectwerking. Onze WOMED Award, jaarlijkse uitreiking van de prijs van de Vrouwelijke Ondernemer, wordt bijvoorbeeld alom geapprecieerd binnen het ondernemersveld. Wij kijken er dan ook heel erg naar uit om dit nieuwe traject te mogen uitvoeren.”   

Dankzij de weldoordachte en stevig onderbouwde aanpak van Fempreneurs zal de Vlaamse Regering een ondersteunende bijdrage leveren om de ondernemingen van 600 vrouwen te laten groeien en bloeien. 

 

#sterkondernemen

Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn als het aankomt op ondernemerschap. We hebben nood aan meer starters, meer blijvers en meer groeiers.  Daarom wil Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) projecten op stapel zetten die ondernemers aanzetten tot, ondersteunen of begeleiden bij het ondernemen. Met onze partners bundelen we onze krachten en middelen. Fempreneurs maakt deel uit van een netwerk van initiatieven waar u gebruik van kan maken. Ontdek ze allemaal op www.vlaio.be/sterkondernemen

 
 

Markant vzw

Markant vzw, netwerk van actieve en ondernemende vrouwen, is de overkoepelende organisatie voor de Markant-, Best Pittig- en Artemis-groepen.Markant vzw heeft er al een lange traditie van projectwerking op zitten waarbij ze inzet op  vrouwelijk ondernemerschap. De vereniging typeert en onderscheidt zich van andere vrouwenorganisaties doordat zij er voortdurend op focust om vrouwen aan te moedigen om ondernemend in het leven te staan. Zo organiseert Markant vzw jaarlijks de WOMED Award en de Inspiratiecafés waarbij wordt ingezet op het sensibiliseren en inspireren van vrouwen richting zelfstandig ondernemerschap. Markant vzw is een organisatie die wordt gedragen door een 20-tal vaste medewerkers en een uitgebreid netwerk van vrijwilligers.