Kijktip: Local Energy Hub op bedrijventerrein 'De Vlaamse Staak'

Publicatiedatum
Kmo-bedrijventerreinen 'De Vlaamse Staak' in Opwijk ontwikkelde een duurzaam energieconcept met steun van VLAIO en speerpuntcluster Flux50. Dit pilootproject werd ondersteund door het Vlaams gewest, in samenwerking met POM Vlaams-Brabant, gemeente Opwijk, Haviland, Th!nk E, Powerdale en Wattson.

Kanaal Z maakte voor de reeks 'Z-Energy' hier een mooie reportage over:

Verwarming door warmtepompen en zonnepanelen

Op dit bedrijventerrein is er plaats voor 15-tal kmo’s en een bedrijfsverzamelgebouw dat eveneens onderdak biedt aan maximaal 15 kmo’s. Op het bedrijventerrein werd geen aardgasleiding aangelegd. Er werd daarom gekozen voor een concept waarbij de gebouwen verwarmd worden op basis van warmtepompen (WP) en zonnepanelen (PV). In afwachting van de eventuele oprichting van een Hernieuwbare Energiegemeenschap wordt voorzien in een ESCO-light aanpak die het energieconcept optimaliseert voor elke kmo afzonderlijk.

Op weg naar een Hernieuwbare Energiegemeenschap

Energy Service Company Wattson geeft hierbij al van in de designfase van het gebouw advies over de realisatie van het WP/PV concept. De dimensionering van de conceptelementen gebeurt immers op basis van de specifieke energienoden van elke kmo. Wattson financiert en beheert de warmtepompen en staat in voor de monitoring, de controle van de energieprestaties en het onderhoud. Het monitoringsysteem werd ontwikkeld samen met Powerdale en Th!nk E. Door deze monitoring krijgt Wattson ook een veel beter zicht op de effectieve energieprofielen van de kmo’s, wat een belangrijk gegeven is om De Vlaamse Staak te kunnen omvormen naar een Hernieuwbare Energiegemeenschap.

Je kan de volledige reeks 'Z-Energy' hier online bekijken.