Jasper werkt in het GIS team

Publicatiedatum
Jasper is data-inspecteur in het GIS team. Hij vertelt graag wat dat precies inhoudt en wat hij het leukste vindt aan zijn job.

Ik ben verantwoordelijk voor de controle van GIS-info op het terrein en de verwerking hiervan achteraf. Concreet bezoek ik bedrijventerreinen in de provincie Antwerpen om de meest actuele en accurate data te krijgen. Onze dataset is sinds 2015 erkend als authentieke geografische gegevensbron, we gaan er dus heel zorgvuldig mee om. 

Hoe een werkweek eruit ziet? Een gemiddelde week begint met een grondige voorbereiding. Eerst maak ik mijn terreinkaarten klaar met behulp van ons GIS-softwarepakket. Vervolgens bekijk ik ze grondig ter voorbereiding van het terreinbezoek de dag nadien. Ik stippel een optimale route uit en ben waakzaam voor eventuele aandachtspunten. De volgende dagen ga ik met de dienstwagen van VLAIO naar bedrijventerreinen. Ik doe vaststellingen ter plaatse en leg ook contacten met verschillende bedrijven om twijfelgevallen te beperken tot een minimum. Nadien verwerk ik deze data in ons GIS-programma en onze CRM genaamd KRIS.

Onze mensen zitten verspreid over heel Vlaanderen, maar ondanks dat feit zijn we een hecht team en kunnen we steeds bij elkaar terecht 

Jasper Clapdorp
GIS data-inspecteur

Het leukste aan mijn job vind ik de enorme vrijheid. We kunnen een eigen invulling geven aan onze werking en experimenteren met nieuwe methoden. Zo sta ik mee aan de wieg van een project rond digitalisering, wat onze werkwijze op termijn zal optimaliseren en verduurzamen. Onze mensen zitten verspreid over heel Vlaanderen, maar ondanks dat feit zijn we een hecht team en kunnen we steeds bij elkaar terecht met vragen over het werk maar ook daarbuiten. 

Delen: