Iedereen aan de slag met artificiële intelligentie

Publicatiedatum
Artificiële intelligentie (AI) is dankzij de enorme vooruitgang in connectiviteit en rekenkracht wereldwijd aan een opmars bezig. Deze digitale technologie vormt de motor achter Industrie 4.0 en heeft een grote impact op onze economie, arbeidsmarkt en maatschappij. De Vlaamse regering start met het Vlaams AI-plan om competitief te blijven en zal jaarlijks 32 miljoen euro investeren voor onderzoek, implementatie, ethiek en opleiding. VLAIO neemt een trekkersrol op om te werken aan de ‘digital readiness’ en digitale geletterdheid van onze ondernemingen.
robot speelt met dobbelstenen

Jaarlijks 15 miljoen euro voor digitalisering en implementatie van AI in Vlaamse bedrijfsleven

De grootste hap van het budget, 15 miljoen euro, gaat naar het verbeteren van de digitalisering bij bedrijven en het ondersteunen van de implementatie van AI bij die bedrijven. Want om AI breed ingang te doen vinden in onze economie, moeten we bij het begin beginnen: de digitalisering van het Vlaams bedrijfsleven. Die digitale transformatie is niet evident en roept heel wat vragen op:

  • Welke invloed heeft digitalisering op mijn bedrijf? 
  • Hoe kan ik mijn manier van werken of mijn business model aanpassen?
  • Hoe beïnvloedt digitalisering mijn klanten? 

De implementatie van AI is bovendien ook enkel mogelijk als een onderneming een goede informatie- en datastructuur heeft en over een voldoende niveau van digitale geletterdheid beschikt.

  • Werken we nog een eigen server of is er al een cloud oplossing?
  • Welke (relevante) data houdt mijn bedrijf al bij?
  • Is er opleiding nodig voor mijn personeel?

VLAIO neemt trekkersrol op

Binnen de AI-strategie neemt VLAIO een belangrijke trekkersrol op om te werken aan de ‘digital readiness’ en digitale geletterdheid van onze ondernemers en ondernemingen. In samenwerking met het VLAIO netwerk en de hogescholen zullen wij bedrijven sensibiliseren en informeren over de mogelijkheden van AI. Daarnaast zullen we de bedrijven ook helpen bij de implementatie van AI. We voorzien in een eerste ondersteuning om jouw bedrijf te helpen met de uitdagingen van digitalisering.

Ook zetten we een netwerk op om AI-trends en AI-kennis, ook internationaal, te detecteren voor verschillende sectoren van de Vlaamse industrie, met specifieke aandacht voor onze kmo’s.

Jaarlijks 12 miljoen euro voor onderzoek

Vlaanderen heeft een uitgebreid ecosysteem aan onderzoeksinstellingen, universitaire centra en kenniscentra die op het vlak van AI een internationale reputatie hebben opgebouwd. Het Vlaams AI-onderzoeksprogramma wil daarop verdergaan en zal inzetten op 4 toepassingsgerichte AI-uitdagingen waarin Vlaanderen nu al excellent presteert:

1)      AI voor het ondersteunen van complexe beslissingen (data science)

Deze technologie helpt je professionele beslissingen te baseren op alle mogelijke beschikbare kennis en expertise, de enorme hoeveelheid aan data en de regels rond veiligheid, ethiek en privacy. In dit domein staat het Vlaams onderzoek bijvoorbeeld erg sterk in de gezondheidssector. De technologie kan onder andere gebruikt worden voor het analyseren van tumoren en zo de dokter ondersteunen bij de diagnose en de optimale keuze voor behandeling.

2)      Real-time en energie-efficiënte AI

De trend in IT vandaag is cloud computing, waarbij krachtige computers in een datacenter meer rekenkracht hebben dan je eigen computer. Maar als onze smartphones, robots, voertuigen, enz. zelf met krachtigere en energie-efficiëntere processen worden uitgerust, kunnen ze rekentaken van de cloud overnemen (edge computing). Deze vraag wordt door 3 factoren gedreven: de vraag naar real time reactie op nieuwe inkomende data (geen tijdverlies door naar de cloud te gaan), de efficiëntie van het AI-beslissingsproces (minder energieverbruik) en de vertrouwelijkheid van de data (data die niet naar centrale cloud gaan).

3)      Multi actor collaboratieve AI

Bij multi-actor systemen is er interactie tussen verschillende partijen die elk op zich autonoom beslissingen nemen om hun eigen doel te bereiken. Ze hebben daarbij geen vat op elkaar. Een typisch voorbeeld is de zelfrijdende auto die zich constant moet aanpassen aan het gedrag van verschillende automobilisten die het niet onder controle heeft (mensen of andere autonome voertuigen).

4)      Human-like AI

Ongeacht de grote recente vooruitgang in AI zijn we nog steeds ver weg van het bereiken van intelligentie die echt in de buurt komt van wat een mens kan doen. Deze uitdaging focust op het ontwerpen en bouwen van AI-systemen die communiceren en interageren met mensen op een manier die natuurlijk aanvoelt, zoals cobots in een fabrieksomgeving. 

Jaarlijks 5 miljoen euro voor ethiek en opleiding

De intrede van AI in Vlaanderen brengt ten slotte ook vragen met zich mee over hoe we op een ethische manier omgaan met deze nieuwe technologie en hoe we de kennis ervan zo breed mogelijk kunnen verspreiden.

Om de ethische uitdagingen van AI-technologie aan te pakken, wordt een Kenniscentrum Ethiek opgericht. Dat zal expertise opbouwen en adviezen geven aan overheid, bedrijven, onderwijs en onderzoek. 

Om de kennis over AI in Vlaanderen te versterken, zal er dan weer nauw samengewerkt worden met onze partners VDAB, Syntra Vlaanderen en de onderwijsinstellingen.