VDAB en VLAIO werken samen voor de ondernemer

Publicatiedatum
Op 24 januari ondertekenden VLAIO en VDAB een samenwerkingsakkoord met als doel de krachten te bundelen om de Vlaamse ondernemer nog beter te ondersteunen met de uitdagingen van de toekomst.
VDAB en VLAIO
Mark Andries
Keer op keer ontmoeten we ondernemers die met veel vragen zitten rond vorming of rekrutering. Dankzij deze samenwerking wordt het voor onze VLAIO bedrijfsadviseurs makkelijker hen wegwijs te maken in ondersteuning van VDAB. Omgekeerd zullen starters met innovatieve groeiplannen die aankloppen bij VDAB, makkelijker doorstromen naar het steunaanbod van VLAIO. Zo versterken we elkaars dienstverlening naar ondernemers toe.
Mark Andries
leidend ambtenaar VLAIO

Uniek ondernemingsloket voor de Vlaamse ondernemer

Het Vlaams regeerakkoord 2014 – 2019 gaf de opdracht om VLAIO in te richten als het uniek ondernemingsloket, de front office van de Vlaamse overheid waar de ondernemer met al zijn vragen terecht kan. Vandaag kan elke ondernemer snel en effectief hulp krijgen via deze website (www.vlaio.be), het gratis nummer 0800 20 555, en de Twitter, Facebook & LinkedIn pagina van het agentschap. Complexe projecten worden bijgestaan door een VLAIO bedrijfsadviseur die navigeert naar passende partners uit het VLAIO Netwerk.

Vanuit deze invalshoek neemt VLAIO initiatief om transversaal, binnen de Vlaamse overheid, collega-agentschappen te betrekken bij het VLAIO Netwerk. Dit om nauwer samen te werken met als doel de ondernemer nog beter van dienst te zijn.

VDAB is een nieuwe overheidspartner waarmee een warme samenwerking tot stand komt. Tewerkstelling, talent, ondernemerschap en innovatie zijn belangrijke thema’s voor elke werkgever-ondernemer. Deze samenwerking kan voor hem/haar dus enkel maar positieve impulsen opleveren!

VDAB omarmt het ondernemerschap. Niet alleen worden werkzoekenden gestimuleerd om de stap naar ondernemerschap te zetten, maar VDAB ondersteunt ook startende en groeiende ondernemingen. Zo krijgen start-ups een plaats in het innovatiebeleid van VDAB, krijgen ze begeleiding bij de aanwerving van een eerste werknemer, of bij het gebruik van werkplekleren. Voor ondernemers met groeiplannen voorzien we steun en advies bij rekrutering. De samenwerking met VLAIO laat een versterkte en geïntegreerde aanpak toe ten voordele van (toekomstige) ondernemers.
Fons Leroy
Fons Leroy
gedelegeerd bestuurder VDAB

Krachtlijnen uit de samenwerking tussen VDAB en VLAIO 

VDAB en VLAIO willen de lead nemen in innovatieve HR-trajecten in Vlaanderen. Startende bedrijfjes bouwen vaak innovatieve ideeën en toepassingen uit op het vlak van arbeidsmarktdienstverlening. Uit deze stroom wensen VDAB en VLAIO de sterkste vernieuwingen te stimuleren tot nieuwe intelligente toepassingen voor Vlaanderen en daarbuiten. 

VDAB en VLAIO zetten samen in op het versterken van het ondernemerschap in Vlaanderen, vanuit de invalshoek van de werkzoekende en kandidaat-ondernemers. Beide organisaties zorgen samen voor een kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening aan werkgevers-ondernemers. VLAIO bedrijfsadviseurs en VDAB consulenten komen langs bij werkgevers-ondernemers en bieden een gezamenlijk aanbod vanuit de Vlaamse overheid.

Zo nemen VLAIO en VDAB samen een maatschappelijke, lerende, en sensibiliserende rol op naar burgers ter promotie van ondernemerschap en innovatie op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Philippe Muyters
Zowel VLAIO als VDAB komen vanzelfsprekend vaak in contact met ondernemers. Ze kennen hen en weten wat ze willen. Onder mijn ministerschap zijn beide agentschappen naar elkaar toegegroeid en zetten ze de logische stap om samen te werken. Met deze samenwerking kunnen ze de dienstverlening voor ondernemers verbeteren, innovatie versterken en ondernemerschap stimuleren.
Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk Economie en Innovatie
VDAB en VLAIO