Hoe is je economisch toekomstbeeld als ondernemer veranderd?

Publicatiedatum
Het relancedebat voor onze economie en maatschappij woedt volop. Iedere crisis biedt ook kansen om het in de toekomst anders aan te pakken. Daarom verzamelen VLAIO partners Vlaanderen Circulair en haar stuurgroeplid VITO ideeën en concrete voorstellen van bedrijven, steden en non-profit voor een veerkrachtige toekomst. Laat van je horen! Meedoen duurt slechts 8 minuten.
Getuigenis van ondernemer van JuuNoo

Wat zou jij veranderen in de toekomst?

Zie je de kansen van veerkrachtige businessmodellen, zoals in de circulaire economie, meer groeien? Wil je als burgemeester nieuwe initiatieven extra stimuleren? Hoe kunnen uit de sociale maakindustrie volwaardige nieuwe jobs gecreëerd worden? Kan hergebruik en herstel een prominente plaats krijgen om zo meer werkgelegenheid in België te creëren? Zullen we omzichtiger omgaan met grondstoffen en bevoorradingsketens? Hoe hard gaat het met digitalisering en globalisering? En: zijn de verwachtingen van consumenten/burgers veranderd?

Vertel welke maatregelen jij belangrijk vindt om de heropleving en de vernieuwing in de maatschappij en economie te ondersteunen. Schenk 8 minuten van je tijd en laat van je horen in deze toekomst-enquête.