Hoe bescherm je jouw bedrijfsgeheimen?

Publicatiedatum
Klantenbestanden, strategie, contracten, concepten, ... Een kwart van de ondernemingen is al het slachtoffer geweest van een poging tot stelen van hun bedrijfsgeheimen. Daarom lanceert de FOD Economie een campagne voor bedrijven om hen aan te sporen gevoelige bedrijfsinformatie te identificeren en te beschermen.

Maak jouw bedrijfsgeheimen geheim!

Als bedrijf beschik je over heel wat waardevolle knowhow en zakelijke informatie die vertrouwelijk moet blijven. Zonder vertrouwelijkheid is jouw concurrentiepositie en zelfs het voortbestaan van je bedrijf in gevaar. Helaas is deze informatie en knowhow niet octrooieebaar. Hoe kan je ze dan beschermen?

Maak deze informatie geheim! Zo word je in heel de Europese Unie beschermd. Door jouw bedrijfsgeheimen goed te identificeren en vervolgens te beschermen, kan je het risico op diefstal, kopiëren en industriële spionage verminderen en zo jouw concurrentievoordeel vrijwaren!

Hoe identificeer ik een bedrijfsgeheim?

  1. Een bedrijfsgeheim is... geheim! De informatie of knowhow is dus niet bekend of toegankelijk binnen jouw vakgebied. Voorbeeld: een lijst van leveranciers of klanten.
  2. De informatie heeft commerciële waarde en geeft jou dus een voordeel ten opzichte van je concurrenten. Voorbeeld: een strategie voor het sluiten van grote contracten.
  3. Deze info heb je beschermd door fysieke of digitale beschermingsmaatregelen. De persoonsgegevens van je klanten worden bijvoorbeeld beschermd door wachtwoorden.

Er is geen aanvraag of registratie vereist om te genieten van een bescherming via een bedrijfsgeheim. Ze moeten gewoon de drie hierboven beschreven kenmerken hebben.

Hoe bescherm ik een bedrijfsgeheim?

Dit kan op verschillende manieren. Je kan gebruik maken van traditionele fysieke beveiligingssystemen zoals een kluis, een bewakingscamera, toegangsbadges, ... Gedematerialiseerde gegevens kunnen ook worden beschermd, bijvoorbeeld door een beleid van effectieve en vernieuwde wachtwoorden, de implementatie van antivirus of firewall, inbraakpreventiesystemen of opslag in een digitale kluis.

Ook kan je niet-concurrentiebedingen en vertrouwelijkheidsclausules opnemen in de arbeidsovereenkomsten van jouw werknemers en je zakenpartners een geheimhoudingsplicht opleggen.

Meer info? Surf naar de campagnewebsite www.bedrijfsgeheim.be.

 

Over deze campagne 

Op initiatief van de FOD Economie werd in 2018 het IE-forum opgericht om de publieke IE spelers in België periodiek samen te brengen. Leden van dit forum zijn FOD Economie, SPW (Service Publique Wallone), Innoviris (Brussels gewest) en VLAIO. Het doel van dit forum is om ook hier te komen tot gezamenlijke acties om zo het sensibiliseringseffect te versterken. Eén van deze acties is de campagne bedrijfsgeheimen naar aanleiding van de omzetting van de Europese richtlijn. De campagne van de FOD Economie werd gesteund door het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest. Ook aan de partners van het VIEP werd gevraagd om deze campagne mee te ondersteunen.

 

Delen: