Het EntreComp raamwerk: ondernemerschap als sleutelcompetentie

Publicatiedatum
Hoe vertaal je 'ondernemend handelen' in competenties en bijhorende leer- of ontwikkellijnen? Welk competentieraamwerk kan hierbij helpen? De Europese Commissie en OESO creëeren raamwerk 'EntreComp'. Het benadert ‘ondernemerschap’ niet als het louter ‘opstarten van een zaak’, maar als een transversale sleutelcompetentie die voor iedereen in alle levensfasen van belang is.
Het EntreComp wiel
Het EntreComp raamwerk: 3 competentiedomeinen en 15 competenties

Ontwikkeling van ondernemend vermogen

De ontwikkeling van het ondernemend vermogen van de Europese burgers en organisaties is één van de belangrijkste beleidsdoelen van de EU en de lidstaten. Ook het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota 2019-2024 Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie stelt dat ondernemerschap als competentie dient gestimuleerd te worden in alle geledingen van de maatschappij, onder meer in het onderwijs en bij jongeren.

Europa ontwikkeling raamwerk 'EntreComp'

Het Entrepreneurship Competence Framework, ook EntreComp genoemd, is een instrument om het ondernemerschapsvermogen van de Europese burgers en organisaties te verbeteren. Het wil een brug slaan tussen de wereld van onderwijs en de wereld van werk. Het instrument kan overheden, bedrijven en organisaties helpen om hun diensten voor de begeleiding, opleiding en mentoring van jongeren en werkzoekenden te verbeteren, en om tegelijkertijd een ondernemende houding bij burgers te bevorderen.

Iedereen kan 'ondernemerschap' ontwikkelen als competentie

Het raamwerk  benadert ondernemerschap als een vermogen dat iedereen kan ontwikkelen. Het omvat 3 onderling samenhangende en verbonden competentiedomeinen:

  • Ideeën en Kansen
  • Middelen
  • In actie 

Elk domein telt 5 competenties, die samen de bouwstenen vormen van ondernemerschap als sleutelcompetentie. Het raamwerk ontwikkelt de 15 competenties aan de hand van een progressiemodel met 8 bekwaamheidsniveaus, en stelt een uitgebreide lijst van 442 leeruitkomsten voor.

Je kan de originele publicatie en een Nederlandstalige samenvatting hier vinden.

Delen: