COSME-oproep: Ondersteuning van de implementatie van EntreComp

Publicatiedatum
Het doel van deze oproep is om EntreComp als idee om te zetten in actie om waarde te brengen voor gebruikersgemeenschappen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dit initiatief wil de belangrijkste belanghebbenden op EU-, nationaal, regionaal of lokaal niveau bij elkaar brengen voor interactieve discussies rond EntreComp en om aanbieders van onderwijs en opleiding, ondernemingen en andere belanghebbenden te laten samenwerken.

Activiteiten die worden ondersteund:

  1. Oprichting van nationale, regionale of lokale samenwerkingsverbanden
  2. Organisatie van workshops, rondetafelgesprekken, seminaries, ... binnen de samenwerkingsverbanden
  3. Een strategie ontwerpen voor nieuwe leermogelijkheden en ondersteunende diensten op basis van EntreComp
  4. Ontwikkeling van leermogelijkheden op basis van de leerresultaten in EntreComp
  5. Testen van nieuwe benaderingen voor het ontwikkelen en beoordelen van ondernemerschapsbekwaamheid
  6. Communicatie en uitwisselingen op Europees niveau

Budget

Totale budget voor de cofinanciering van projecten: € 1.000.000. De maximale subsidie ​​per project is € 500.000. De subsidie ​​is beperkt tot een maximum vergoedingspercentage van 90% van de subsidiabele kosten. 

Deadline voor indienen: 22 augustus 2019 om 17:00.

Modaliteiten en aanvraagprocedure

Delen: