GlobalStars: marktgerichte R&D met partners buiten Europa

Publicatiedatum
Ontwikkel je technologie voor producten, processen of diensten? Wil je samenwerken met Brazilië of Indië? Dan is deze oproep iets voor jou.

Wat is Globalstars?

GlobalStars is een initiatief van EUREKA, waarbij meerdere EUREKA-landen gezamenlijk projecten willen lanceren met innovatieve economieën buiten het Eurekanetwerk. GlobalStars is bestemd voor bedrijven die marktgerichte R&D uitvoeren. Voor steun kunnen de partners elk apart terecht bij de eigen nationale of regionale overheden.

VLAIO neemt deel

Met GlobalStars stimuleert VLAIO het Vlaamse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa. Het doel is economische groei stimuleren en oplossingen vinden voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Oproep voor Brazilië of Indië

In een GlobalStars oproep (call) kan een Vlaams bedrijf een projectvoorstel indienen met 1 of meer bedrijven uit een van te voren gekozen land al of niet rond een specifiek thema. VLAIO neemt de komende maanden deel aan twee dergelijke calls:

  • een call met Brazilië zonder een specifiek thema (meer info);
  • en een call met Indië specifiek in het thema van One Health (meer info).

Specifiek voor de oproep Brazilië

De Globalstars call met Brazilië staat open voor projecten in alle domeinen. Via een aantal webinars rond specifieke thema’s wordt de mogelijkheid geboden om ideeën voor projecten te delen en op zoek te gaan naar interessante partners. Zo kan je jouw bedrijf en jouw projectidee voorstellen via een korte presentatie. Via onderstaande links kan je je registreren en aangeven dat je een presentatie wil geven – daarvoor is 10 minuten beschikbaar.

4 September 2018

 

Brazilian Time

Central European Time

09.00 – 10.30 u

Microelectronics

14.00 – 15.30 u

Microelectronics

Registreer hier  

11.00 – 12.30 u

Raw Materials

16.00 – 17.30 u

Raw Materials

Registreer hier  

5 September 2018

 

09.00 – 10.30 u

Agriculture & Food

14.00 – 15.30 u

Agriculture & Food

Registreer hier  

11.00 – 12.30 u

Energy

16.00 – 17.30 u

Energy

Registreer hier  

 

Concrete stappen

In eerste instantie wordt het Eurekaformulier ingevuld en ingediend dat je terugvindt op de Eurekawebsites hierboven vermeld.

VLAIO zet voor de Vlaamse bedrijven die deelnemen de steunkanalen van de onderzoeks- en de ontwikkelingsprojecten in, inclusief de uitbreiding naar piloot- en demonstratieprojecten. Als Vlaamse deelnemer moet je naast de Eureka-aanvraag ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of een ontwikkelingsproject bij VLAIO. Hierbij kruis je ‘internationaal  project’ aan en download je de bijhorende template.

Delen: