Gezocht: system supliers voor het Europese Eurodrone programma

Publicatiedatum
Stel je kandidaat als één van de 80 gezochte 'system supplier' voor Airbus en maak deel uit van de hoogtechnologische ontwikkeling van Eurodrone. Dit project wordt gefinancierd door het Europese Defensie Fonds.

Eurodrone project versterkt Europese defensie

Het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), onderdeel van het European Defence Fund (EDF), is een programma van de Europese Unie dat liep van 2019 tot 2020 om de competitiviteit van de Europese defensie industrie te verstevigen. Het voorzag twee ‘direct awards’, die financiering rechtstreeks toekennen aan projecten zonder competitieve call. Eén van de twee 'direct awards' ging naar de ontwikkeling van een 'Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System' (afgekort: MALE RPAS). De bouw van dit staaltje hoogtechnologie - ook bekend als 'Eurodrone' -, gebeurt op vraag van Frankrijk, Duitsland, Spanje Italië met als expliciete voorwaarde dat alle lidstaten als toeleverancier kunnen opgenomen worden. Een consortium getrokken door Airbus Defence and Space en bestaande uit onder meer Leonardo en Dassault Aviation, staat in voor de uitvoering van het Eurodrone-project.

Meer dan 80 system suppliers gezocht

Het Eurodrone project is nu op zoek naar 'system suppliers'. De Belgische delegatie drong samen met andere lidstaten aan op een open supply chain. Airbus heeft namens het consortium te kennen gegeven dat ze meer dan 80 'system suppliers' willen raadplegen. De totale waarde voor aanbesteding (subcontracting) binnen het Eurodrone programma wordt geraamd op € 2 miljard. 

Hoe kan je kandideren als supplier? 

  1. Meld je aan op de Airbus’ Supplier webpagina;
  2. Neem contact op met de Airbus DS procurement manager via Stefan.blobner@airbus.com.

Hou VLAIO op de hoogte 

Langs deze weg willen VLAIO en de FOD Economie geïnteresseerde ondernemingen aansporen om te kandideren als 'system supplier'. Het is ook steeds warm aanbevolen om VLAIO en de FOD Economie op de hoogte te brengen indien je contact opneemt met Airbus, zodat wij de deelname van Belgische bedrijven mee kunnen opvolgen.

 

Wat is het Europees Defensie Fonds (EDF)?

Het European Defence Fund (EDF) is een groot programma van de Europese Commissie om de defensie-industrie te stimuleren. Dit programma komt naast het Horizon Europe programma, dat alleen civiel onderzoek mag financieren. In het EDF worden zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten gesubsidieerd. In beide gevallen worden documenten opgesteld, waarin staat beschreven welk type projecten de EC wil subsidiëren. Consortia kunnen daar vervolgens projectvoorstellen op indienen.

Dit defensiefonds is nieuw voor de EC en de lidstaten, maar vanzelfsprekend ook voor de industrie, de kennisinstellingen en de universiteiten. Zodoende zijn er voorbereidende programma’s gestart, zodat iedereen ervaring kan opdoen met de processen en voorwaarden bij het uitvoeren van deze defensieprojecten. Het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), waaronder de ontwikkeling van Eurodrone valt, is één van die voorbereidende programma’s