Dit najaar nieuwe oproepen van het Europees Defensie Fonds

Publicatiedatum
Op woensdag 30 juni 2021 kondigde de Europese Commissie de aanname van het jaarlijkse werkprogramma voor het Europees Defensiefonds (EDF) aan. Concreet zullen dit najaar weer 23 oproepen gelanceerd worden voor een totaalbudget van € 1,2 miljard. VLAIO moedigt Belgische entiteiten aan deel te nemen!

€ 1,2 miljard voor Europees Defensie Fonds

Het European Defence Fund (EDF) lanceert 23 'calls for proposals', goed voor financiering ter waarde van € 1,2 miljard van de Europese Unie. Twee derde hiervan is voorzien voor ontwikkelingsprojecten, één derde wordt vrijgemaakt voor onderzoeksprojecten. 8% van het budget zal worden besteed aan disruptieve technologieën en het werkprogramma voorziet ‘open calls’ waarbij consortia zelf een project kunnen voorstellen. Net als onder de pilootprogramma’s 'European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)' en 'Preparatory Action on Defence Research (PADR)' worden de voorstellen ingediend door consortia bestaande uit verschillende entiteiten komende uit verschillende lidstaten.

Enkele belangrijke data:

  • Op 15 juli zal de Commissie de Guide for Applicants publiceren met gedetailleerde informatie om deel te nemen aan een project;
  • Op 9 september zullen de calls officieel geopend worden;
  • Op 15 september volgt hierover een infodag, georganiseerd door de Commissie.

Rond deze periode zal ook de Model Grant Agreement (MGA) gepubliceerd worden. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 9 december.

VLAIO moedigt Belgische entiteiten aan deel te nemen!

Belgische entiteiten hebben in het EDIDP pilootprogramma reeds bewezen zeer competitief te zijn. Voor het programma 2019 rekenden we 13 Belgische winnende deelnames, in 2020 bedroeg dit aantal zelfs 19. Om dit succes door te zetten willen we zoveel mogelijk Belgische entiteiten aansporen deelname aan een consortium te overwegen.

Entiteiten die wensen deel te nemen aan oproepen van het Europees Defensie Fonds wordt steeds warm aanbevolen om contact op te nemen met de FOD Economie (nfp-edf@economie.fgov.be of +32 2 277 75 15) en/of het ministerie van Defensie (ACOSSTRAT-EDF@mil.be), zodat ze hen eventueel van de nodige steun kunnen voorzien.

 

Wat is het Europees Defensie Fonds (EDF)?

Het European Defence Fund (EDF) is een groot programma van de Europese Commissie om de defensie-industrie te stimuleren. Dit programma komt naast het Horizon Europe programma, dat alleen civiel onderzoek mag financieren. In het EDF worden zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten gesubsidieerd. In beide gevallen worden documenten opgesteld, waarin staat beschreven welk type projecten de EC wil subsidiëren. Consortia kunnen daar vervolgens projectvoorstellen op indienen.

Dit defensiefonds is nieuw voor de EC en de lidstaten, maar vanzelfsprekend ook voor de industrie, de kennisinstellingen en de universiteiten. Zodoende zijn er voorbereidende programma’s gestart, zodat iedereen ervaring kan opdoen met de processen en voorwaarden bij het uitvoeren van deze defensieprojecten.