GEZOCHT: ontwikkel en organiseer korte opleidingen rond duurzaamheid voor kmo's

Publicatiedatum

VLAIO zoekt via een nieuwe overheidsopdracht aanbieders die korte opleidingen ontwikkelen en organiseren. Die opleidingen moeten inzetten op energietransitie, circulaire bedrijfsstrategieën en duurzaamheid. De trajecten worden georganiseerd voor kmo's en sluiten aan bij de noden van de bedrijfswereld. Interesse om deze trajecten te ontwikkelen en aan te bieden? Stel je kandidaat tot 30 oktober. 

© European Green Deal

Inhoud van de opleidingstrajecten

De opleidingstrajecten moeten inzetten op één van de volgende inhoudelijke percelen: 

  • Sectorale duurzaamheidscompetenties: de opleidingsverstrekker neemt sectorale publicaties rond duurzaamheid als uitgangspunt voor het vastleggen van de leerdoelstellingen en inhouden. Voorbeeldrapporten: behoefte aan bijkomende capaciteit in de bouwsector voor Vlaamse renovatiedoelen (VEKA), Green Deal Duurzame Zorg. 
  • (Ver)huren en delen: workshops of korte opleidingen die inzetten op de charter green deal (ver)huren en delen. Product-dienst systemen (‘as-a-service’) worden als kernstrategie gezien binnen de circulaire economie om tot optimaal materiaalgebruik te leiden.
  • Herstel en levensduurverlenging: het ontwikkelen van aanbod gericht op herstel en levensduurverlenging van producten. Het beroep van specialist levensduurverlenging/hersteller zal meer en meer belangrijk worden om consumenten te helpen om op een andere manier met producten om te gaan. 
  • Energietransitie: de opleiding richt zich tot de technische kennis en toepassing en/of het potentieel van duurzame productie, opslag, uitwisseling, verdeling en/of verbruik van (hernieuwbare) energie. Mogelijke kaders zijn de ‘economische potentieelstudie vergroening van de warmtevraag van de niet-ETS industrie in Vlaanderen (Technopolis/VITO), slimme elektriciteitsnetwerken (zoals door de energiecluster Flux50 gedefinieerd) en het Vlaams Energie -en Klimaatplan (VEKP). 

Deze ambities liggen in lijn met het Relanceplan "Vlaamse Veerkracht" van de Vlaamse Regering (2020) en de Europese Green Deal.  

Kandidatuur

  • Omschrijf de doelstelling en de inhoud van het transitiethema (sectorale duurzaamheidscompetenties, (ver)huren en delen, herstel en levensduurverlenging of energietransitie) en één of meerdere transversale competentie(s) (valoriserende skills, digitale technologieën en/of toegepaste bedrijfsvoering). De inhoud omvat maximum twee pagina’s. 
  • Toon de expertise aan die nodig is voor de uitwerking en de organisatie van het opleidingstraject, al dan niet met behulp van partners. 
  • Geef aan op welke specifieke noden van de kmo-doelgroep de opleiding een antwoord wil bieden. 
  • Omschrijf hoe de technische kennis of informatie omgezet wordt in praktijkgerichte toepassingen (=doen). 
  • Motiveer het marketingplan voor de toeleiding en promotie van het opleidingstraject. 

Voor wie? 

De opdracht is gericht naar private opleidingsverstrekkers, beroepsfederaties, consultancybedrijven, erkende ondernemerscentra (Syntra vzw's) en het hoger onderwijs.

De doelgroep van de ontwikkelde opleidingstrajecten zijn ondernemers en kmo-medewerkers.  

Bedrag

De financiering vanuit VLAIO bedraagt maximaal € 40.000 (exclusief btw) per onderwerp. De dienstverlener kan maximaal € 120.000 (exclusief btw) ontvangen van VLAIO. Alle best gerangschikte onderwerpen zullen weerhouden worden zolang het totaal beschikbaar budget van 520.000 € excl. BTW voor de 4 percelen samen niet overschreden wordt.

 

Dien jouw kandidatuur in voor 30 oktober

Deelnemen kan tot 30 oktober 2023 12.00 u. 

De overeenkomst start op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van twee jaar. 

Het bestek en alle andere benodigde documenten vind je hier op het federaal publicatieplatform e-procurement.

Heb je vragen? Contacteer Claus Casier via claus.casier@vlaio.be

 

Delen: