GEZOCHT: Integreer de SDG's binnen jouw onderwijsprogramma's

Publicatiedatum

VLAIO zoekt via een nieuwe overheidsopdracht onderwijsaanbieders die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) binnen bestaande onderwijs- en opleidingsprogramma's integreren. Het doel is om kennis en competenties rond SDG's en grote maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt te versterken. Dien jouw kandidatuur in voor 10 juni!

© United Nations, SDG's

Oplossing voor maatschappelijke uitdagingen

VLAIO wil actief bijdragen om oplossingen te bedenken voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Binnen VLAIO definieerden we twee lead SDG's en vier kern SDG's. Om deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om te zetten in actie, organiseert VLAIO een overheidsopdracht om de SDG's in bestaande onderwijs- en opleidingsprogramma's te integreren. 

Voor wie? 

De opdracht is gericht naar onderwijsaanbieders zoals secundair onderwijs, hogescholen, universiteiten, werkgeversorganisaties, erkende ondernemerscentra, volwassenonderwijs, ...

Wat? 

Herwerking van bestaande modules, ontwikkeling van nieuwe modules, of hertekenen van een opleidingstraject. Het gewijzigde opleidingsonderdeel wordt daarna minstens één keer georganiseerd binnen de looptijd van de overeenkomst. De overeenkomst start op 15 september en loopt tot en met 30 juni 2027. 

De inhoud van de herwerking dient betrekking te hebben op één of meerdere van volgende thema’s/competenties:

A. Transitiethema’sA.1. Circulaire economie, in overeenstemming met de CE Kompas tool van Vlaanderen Circulair
A.2. Duurzaamheid: één of meerdere indicatoren van de lead, kern of aanvullende SDG’s die binnen VLAIO zijn geïdentificeerd.
A.3. Sociaal ondernemerschap, gebaseerd op de definitie van de Vlaamse Regering
A.4. Energietransitie, bestaande uit richtinggevende kaders zoals het Vlaams Energie -en Klimaatplan (VEKP), de economische potentieelstudie van de vergroening van de warmtevraag (Technopolis/VITO) en slimme elektriciteitsnetwerken (Flux50).
B. Transversale competentiesB.1. Valoriserende skills, gerelateerd aan het zelfstudiepakket van het duurzaam educatiepunt voor het hoger onderwijs (departement omgeving), de Europese competentieraamwerken EntreComp en GreenComp en/of de Inner Development Goals (IDG’s).
B.2. Datagedreven digitalisering (twin transitie)
B.3. Toegepaste bedrijfsvoering (innovatieve businessmodellen, financieel plan, haalbaarheidsstudie, marketingplan, … )

Kandidatuur

  • Motiveer grondig het ingediende opleidingstraject: Welke ambities, behoeften of uitdagingen dienen met de herwerking beantwoord te worden? Welke transitiethema(s) en/of transversale competentie(s) worden bij voorkeur toegevoegd aan het curriculum? 
  • Werk een plan van aanpak uit voor de implementatie van het transitiethema, de transversale competentie(s) en de didactiek van het te herwerken opleidingstraject. Welke doelstellingen, ontwerptraject (werkmethodiek) en timing worden aan de verschillende werkpakketten gekoppeld? 
  • Onderbouw de noodzakelijke expertises voor een succesvolle herwerking van het opleidingsprogramma. Het is een meerwaarde als je beroep doet op partners zoals de bedrijfswereld, kennisinstellingen en/of een facilitator die het interne innovatieproces aanstuurt.
  • Het budgetplan maakt een duidelijk onderscheid tussen twee financieringsvormen: inspanningsfinanciering en outputfinanciering. 

Kennisdeling

Tijdens de looptijd van de overeenkomst organiseert VLAIO samen met het Duurzaam Educatiepunt voor het Hoger Onderwijs (Departement Omgeving) één intervisiemoment. Hier kunnen verschillende types deelnemers met elkaar in interactie treden, good practices uitwisselen en eventuele drempels bespreekpaar maken. Dit kennisdelingsmoment gaat door bij VLAIO in Brussel.

 

Dien jouw kandidatuur in voor 10 juni

Deelnemen kan tot 10 juni 2024 12.00 u. 

Het bestek en alle andere benodigde documenten vind je hier op het federaal publicatieplatform e-procurement.

Heb je vragen? Contacteer Claus Casier via claus.casier@vlaio.be

 

Wil je in de toekomst op de hoogte gebracht worden van deze oproepen? Schrijf je in op onze maillinglijst.

Delen: