GEZOCHT: Integreer de SDG's binnen jouw onderwijsprogramma's

Publicatiedatum

VLAIO zoekt via een nieuwe overheidsopdracht onderwijsaanbieders die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) binnen bestaande onderwijs- en opleidingsprogramma's integreren. Het doel is om kennis en competenties rond SDG's en grote maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt te versterken.Dien jouw kandidatuur in voor 30 oktober!

© United Nations, SDG's

Oplossing voor maatschappelijke uitdagingen

VLAIO wil actief bijdragen om oplossingen te bedenken voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Binnen VLAIO definieerden we twee lead SDG's en vier kern SDG's. Om deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om te zetten in actie, organiseert VLAIO een overheidsopdracht om de SDG's in bestaande onderwijs- en opleidingsprogramma's te integreren. 

Voor wie? 

De opdracht is gericht naar onderwijsaanbieders zoals secundair onderwijs, hogescholen, universiteiten, werkgeversorganisaties, erkende ondernemerscentra, volwassenonderwijs, ...

Wat? 

Herwerking van bestaande modules, ontwikkeling van nieuwe modules, of hertekenen van een opleidingstraject. Het gewijzigde opleidingsonderdeel wordt daarna minstens één keer georganiseerd binnen de looptijd van de overeenkomst. De overeenkomst start op 1 januari en loopt tot en met 30 juni 2026. 

Kandidatuur

  • Motiveer grondig het ingediende opleidingstraject: Welke ambities, behoeften of uitdagingen dienen met de herwerking beantwoord te worden? Welk transitiethema (circulaire economie, duurzaamheid, sociaal ondernemerschap of energietransitie) wordt bij voorkeur toegevoegd aan het curriculum? 
  • Werk een plan van aanpak uit waarin je het gekozen transitiethema koppelt aan transversale competentie(s). Dit gaat over valoriserende skills (afgeleid uit het zelfstudiepakket van het duurzaam educatiepunt, Greencomp en de Entrecomp), digitale technologieën en/of toegepaste bedrijfsvoering. Deze vaardigheden spelen in op de Inner Development Goals en de Twin Transitie die nodig zijn om de SDG’s effectief in de praktijk om te zetten.  
  • Onderbouw de noodzakelijke expertises voor een succesvolle herwerking van het opleidingsprogramma. Het is een meerwaarde als je beroep doet op partners zoals de bedrijfswereld, kennisinstellingen en/of een facilitator die het interne innovatieproces aanstuurt.

Kennisdeling

Tijdens de looptijd van de overeenkomst organiseert VLAIO samen met het Duurzaam Educatiepunt voor het Hoger Onderwijs (Departement Omgeving) één intervisiemoment. Hier kunnen verschillende types deelnemers met elkaar in interactie treden, good practices uitwisselen en eventuele drempels bespreekpaar maken. Dit kennisdelingsmoment gaat door bij VLAIO in Brussel.

 

Dien jouw kandidatuur in voor 30 oktober

Deelnemen kan tot 30 oktober 2023 12.00 u. 

Het bestek en alle andere benodigde documenten vind je hier op het federaal publicatieplatform e-procurement.

Heb je vragen? Contacteer Claus Casier via claus.casier@vlaio.be