Europees Defensiefonds financiert nieuwe gezamenlijke projecten

Publicatiedatum
De Commissie roept op tot het indienen van voorstellen voor gezamenlijke industriële projecten op defensiegebied waarvoor zij in 2020 meer dan 160 miljoen euro aan financiering reserveert, en kondigt aan zeven nieuwe projecten voor defensieonderzoek te hebben geselecteerd die in het kader van de begroting 2019 meer dan 19 miljoen euro aan financiering hebben ontvangen.

160 miljoen euro voor nieuwe projecten

De projecten worden gefinancierd in het kader van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP), dat voor de periode 2019-2020 over een begroting van 500 miljoen euro beschikt, en de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek (PADR), met een begroting van 90 miljoen euro voor de periode 2018-2020. Dat zijn de voorloperprogramma's van een volwaardig Europees Defensiefonds dat een innovatieve en concurrerende industriële defensiebasis zal bevorderen en zal bijdragen tot de strategische autonomie van de EU.

De oproepen tot het indienen van voorstellen voor 2020 bestrijken met een totale begroting van meer dan 160 miljoen euro twaalf categorieën die beantwoorden aan de kritieke vermogensbehoeften die in nauwe samenwerking met de lidstaten zijn vastgesteld.

Hier vind je alle informatie over deze oproepen.

En hier vind je de verschillende oproepen apart. 

Welke projecten komen in aanmerking?

De Commissie is onder andere op zoek naar projectvoorstellen voor het ontwerp, het ontwikkelen van prototypes en het testen van medische tegenmaatregelen voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) bedreigingen, zoals deze oproep rond preventieve en therapeutische immunotherapie. Dergelijke tegenmaatregelen kunnen nuttig zijn om toekomstige pandemieën zoals die waarmee Europa en de wereld vandaag worden geconfronteerd, aan te pakken. De oproepen zijn ook gericht op het vergroten van de defensieve vermogens van de EU om onbemande luchtvaartuigen zoals drones op te sporen en te bestrijden alsook het vergroten van het cybersituationeel bewustzijn en de cyberdefensievermogens, de defensienetwerken en de technologieën voor beveiligde communicatie en informatie-uitwisseling van de EU.

Kmo's worden aangemoedigd deel te nemen

Het programma omvat stimulansen voor de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Net als in 2019 is één categorie, met een begroting van 10 miljoen euro, volledig gereserveerd voor kmo's die innovatieve en toekomstgerichte defensieoplossingen kunnen bieden.

Meer info nodig?

De Commissie zal een voorlichtingsdag organiseren om geïnteresseerde consortia wegwijs te maken in de indieningsprocedure en om de samenwerking tussen Europese entiteiten via specifieke matchmakingsessies te bevorderen. De exacte datum wordt de komende weken meegedeeld.