Eerste oproep Driving Urban Transitions (DUT) - deadline 21 november 2022

Publicatiedatum
Op 21 september 2022 opende een eerste cofund-oproep voor projectfinanciering in kader van het nieuwe Horizon Europe DUT-partnerschap, rond duurzame stedelijke transformatie. Dit partnerschap, dat zijn oorsprong vindt in het ‘Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe’, zal een waaier aan activiteiten gaan initiëren de komende jaren, waarvan oproepen voor ambitieuze, transnationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten integraal deel zullen uitmaken.

De thema’s voor projecten

Deze eerste transnationale oproep focust zich op drie - niet exclusieve - stedelijke transitiepaden (TPs), die per ‘TP’ verder uiteenvallen in ‘subtopics’, zijnde: 

 • Positive Energy Districts (PEDs)
  PED topic 1: Energy communities – energy transition driven by civil society;
  PED topic 2: Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges;
  PED topic 3: Energy efficiency in existing urban structures. 
 • 15-minute City (15mC)
  15mC topic 1: Strengthen the mix of urban functions and services;
  15mC topic 2: Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and beyond);
  15mC topic 3: (Re)imagine urban public spaces and streets for vibrant, sustainable neighbourhoods. 
 • Circular Urban Economies (CUE)
  CUE topic 1: Urban Resource Sharing and Circularity;
  CUE topic 2: Nature-based solutions (NBS);
  CUE topic 3: Urban food systems. 

Uitgebreide duiding bij bovenstaande onderwerpen kan worden geraadpleegd in het oproepdocument (call text), op de DUT oproeppagina. 

40 deelnemende steunagentschappen

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidscriteria en steunmodaliteiten.

Aan deze oproep nemen deel: België (VLAIO/FIO, FWO, F.R.S.-FNRS, Innoviris); Bulgarije (BNSF), Cyprus (RIF); Denemarken (IFD); Duitsland (DLR, FZJ-PtJ); Estland (MKM); Finland (BF (AP)); Frankrijk (ANR, ADEME); Griekenland (GSRI); Hongarije (NKFIH); Ijsland (Rannis); Italië (MiSE, MUR); Letland (LCS); Litouwen (LMT); Nederland (MINBZK, NWO, Taskforce for Applied Research SIA); Noorwegen (RCN); Oostenrijk (FFG); Polen (NCBR); Portugal (CCDR-C, FCT tbc); Roemenië (UEFISCDI); Slovenië (ARRS); Spanje (CDTI); Tsjechië (TACR); Turkije (TUBITAK); Verenigd Koninkrijk (UKRI (AP)); Zweden (Formas, SWEA, Vinnova); Zwitserland (DETEC (AP), Innosuisse (AP), SNSF (AP)).

800.000 euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van DUT-projecten voorziet VLAIO een budget van 800.000 euro in deze 1ste oproep. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsproject worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een project is begrensd op 500.000 euro.

Deadline voor indiening: 21 november 2022, 13.00 CET (Brussel)

De projectleider van het internationale DUT-project dient het project in bij DUT tegen 21 november 2022, 13.00 CET (Brussel). Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast m.b.t. het Vlaamse projectdeel bij VLAIO ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Hierbij kruis je “internationaal project” aan en download je de bijbehorende templates. Dit dien je in bij VLAIO tegen dezelfde datum van 21 november 2022.

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met VLAIO (veerle.desmet@vlaio.be) voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek.

Bronnen

https://dutpartnership.eu/dut_call_2022