Eerste oproep 2023 voor innovatieprojecten SBEP (Sustainable Blue Economy Partnership)

Publicatiedatum
Het Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten rond maritieme en mariene technologieën en voor blauwe groei. De eerste oproep staat nu open met als deadline voor de pre-proposals (uitgebreide samenvattingen) 14 April 2023 (15h CET).

De thema’s voor projecten

De projectvoorstellen dienen te kaderen binnen deze topics:

  • Intervention area 1: Planning and managing sea-uses at the regional level
  • Intervention area 2: Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy
  • Intervention area 3: Climate-neutral, environmentally sustainable, and resource-efficient blue food and feed
  • Intervention area 4: Green transition of Blue Food production
  • Intervention area 5: Digital Twins of the Ocean (DTOs) test use cases at EU sea-basins and the Atlantic Ocean

Deelnemende landen

Aan deze oproep nemen 36 steunverlenende organisaties deel uit 23 landen: België, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Zweden, Nederland, Faeröer Eilanden, IJsland, Noorwegen, en Turkije. De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio.

Het globaal subsidiebudget bedraagt ca. € 50 miljoen.

Projectconsortium

Een SBEP projectconsortium bestaat uit minstens 3 onafhankelijke partners uit 3 verschillende deelnemende landen. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende actoren in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Er is een partner search tool voorhanden op proposals.etag.ee.

Brokerage event van 13 tot 23 maart 2023

In het kader van de oproep van het Sustainable Blue Economy Partnership wordt een online brokerage event georganiseerd van 13 tot 23 maart. Hiervoor is een partner matching tool beschikbaar.

1 miljoen euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van SBEP projecten voorziet VLAIO een budget van 1 miljoen euro. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet. Meer informatie over de deelname van VLAIO aan SBEP.

Deadline voor indiening: 14 April 2023 (15h CET)

De projectleider van het internationale SBEP project dient de pre-proposal van het project in bij SBEP tegen 14 April 2023 (15h CET).  Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast m.b.t. het Vlaamse projectdeel bij VLAIO ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Vergeet niet aan te vinken dat jouw project kadert binnen een internationale projectaanvraag en SBEP te selecteren als Euronetwerk!

Na de ontvankelijkheidscontrole door de betrokken steunverlenende actoren en SBEP worden de behouden projectvoorstellen uitgenodigd om een full proposal in te dienen die aansluitend centraal wordt geëvalueerd door SBEP (deadline 13 September 2023, 15h CET).

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Het is verplicht contact op te nemen met VLAIO (jozef.ghijselen@vlaio.be, +32 2 432 42 40) voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek.