Drie nieuwe STEM-oproepen gelanceerd

Publicatiedatum
De nood aan STEM-specialisten blijft heel groot. Daarom wil de Vlaamse Regering kinderen, jongeren en bij uitbreiding elke Vlaming laten kennismaken met STEM en haar toepassingen. Om dit te ondersteunen, lanceerde VLAIO drie nieuwe STEM-oproepen: STEM-uitrollers, STEM-ontwikkelaars en STEM-gangmakers.

Waarom STEM?

STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. De Vlaamse Regering zet zich blijvend in om het draagvlak voor technologie, innovatie en wetenschap bij de Vlaming te vergroten. Ze beogen een grotere instroom in STEM-onderwijs en een grotere doorstroming naar STEM-functies in het werkveld. Ook wil Vlaanderen de STEM-geletterdheid bij alle burgers verhogen. Onder de noemer ‘een STEM-academie in elke gemeente’ ondersteunt de Vlaamse Regering al langer STEM-partnerschappen en STEM-academies. Die partnerschappen en academies realiseren positieve STEM-ervaringen voor kinderen en jongeren buiten het schoolcurriculum. Nu komen er drie nieuwe oproepen: STEM-uitrollers, STEM-ontwikkelaars en STEM-gangmakers. 

Nieuwe oproepen

1. STEM-academies: uitrollen van STEM-trajecten

Deze oproep richt zich naar lokale besturen die STEM-trajecten in STEM-academies uitrollen. Elke (deel)gemeente met een unieke postcode waar minstens één goedgekeurd STEM-traject is uitgerold, kan éénmalig 1.500 euro krijgen. Het totaalbudget voor deze oproep is 500.000 euro.

Voor wie? STEM-academies die STEM-trajecten uitrollen

Bedrag: 1.500 euro tot maximum 30.000 euro per STEM-academie

2. STEM-partnerschappen: ontwikkelen van STEM-trajecten

‘STEM-ontwikkelaars’ versterken het aanbod binnen het netwerk van STEM-academies. Deze oproep nodigt ontwikkelaars, partnerschappen tussen kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en burgers (de zogenaamde quadruple helix) uit om STEM-trajecten te ontwikkelen en uit te rollen. Deze STEM-trajecten moeten focussen op maatschappelijke uitdagingen en inspelen op de drie transitieprioriteiten: digitalisering, circulaire economie en energie & klimaat. Daarbij mikt de oproep op innovatieve en authentieke STEM-trajecten die zich afspelen in de leefwereld van de jongeren en verbinding maken met toekomstige loopbanen. Een interessante invalshoek kan zijn om ondernemingen te betrekken zodat STEM-functies voor jongeren zo visueel mogelijk worden en ze zich er iets kunnen bij voorstellen. Voor deze oproep is 1,25 miljoen euro voorzien met een maximum steun van 100.000 euro per project.

Voor wie? Ontwikkelaars van STEM-trajecten

Bedrag: max 100.000 euro per project

3. STEM-gangmakers

'STEM-gangmakers' realiseren samenwerking en kennisdeling tussen STEM-academies onderling en met bedrijven, lokale besturen, kennisinstellingen en jongeren. De oproep ‘STEM-gangmakers’ zoekt organisaties die de dynamiek in het ecosysteem kunnen aanwakkeren en levendig houden, die de brug maken tussen STEM-academies, STEM-partnerschappen en de andere actoren binnen het ecosysteem ‘STEM in de vrije tijd’. Deze gangmakers detecteren noden en opportuniteiten, ontsluiten informatie en faciliteren samenwerkingen. Ze brengen ‘STEM in de vrije tijd’ onder de aandacht van iedereen. Het budget voor deze oproep is 1,25 miljoen euro met een maximum van 125.000 euro per gangmaker.

Voor wie? Organisaties die de brug maken binnen het STEM-ecosysteem in de vrije tijd

Bedrag: max 125.000 euro per gangmaker 

Delen: