'Digitale Dienstenmotor' van VERA en POLIS is beste digitale transformatieproject

Publicatiedatum
Op 22 september won de Digitale Dienstenmotor van VERA en POLIS de award voor beste digitale transformatieproject op de Vlaanderen Digitaal Awards. De Digitale Dienstenmotor is een raamovereenkomst dat een low code-beheerplatform aanbiedt waarmee lokale besturen zelf eigen processen gaan automatiseren.
Vlaanderen Digitaal bekroonde de Digitale Dienstenmotor van VERA en POLIS tot beste digitale transformatieproject

Vlaanderen Digitaal Awards

De Vlaanderen Digitaal Awards zijn de opvolger van de wedstrijd 'API van het jaar'. Met deze awards bekroont Digitaal Vlaanderen ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen die de publieke sector in Vlaanderen succesvol digitaal helpen transformeren. De award voor beste digitale transformatieproject ging naar de Digitale Dienstenmotor, een raamovereenkomst van VERA en POLIS, respectievelijk de e-service ondersteuner van de provincie Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De raamovereenkomst biedt een low code-beheerplatform aan waarmee lokale besturen zelf eigen processen automatiseren.

We zijn ontzettend trots op deze award. Deze prijs toont dat de Digitale Dienstenmotor de juiste weg is voor de digitale transformatie bij lokale besturen en het beste bewijs dat samenwerken versterkt!

Véronique Janssens
Algemeen directeur VERA
 

Wat is de Digitale Dienstenmotor?

De raamovereenkomst Digitale Dienstenmotor biedt een low code-beheerplatform aan waarmee lokale besturen op een eenvoudige manier dossiers en de bijhorende werkprocessen kunnen beheren. Zo worden producten en diensten vlot digitaal afgehandeld. Deze typedossiers en processen kunnen gedeeld worden tussen besturen en hergebruikt worden via de procesbibliotheek. De raamovereenkomst voor de ontwikkeling hiervan werd gegund aan het product eGovFlow Self Service (partnerschap Skryv en Vanden Broele).

Jouw vragen en dossiers ook digitaliseren? Neem een kijkje op de website van Digitale Dienstenmotor!

 

Twee EFRO projecten

De raamovereenkomst kwam tot stand in het kader van twee EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) projecten: 

Digi-loket economie gemeente Zaventem

Binnen dit project digitaliseert de gemeente Zaventem haar dienstverlening voor ondernemers. Hieraan is ook een dossieropvolgingssysteem verbonden dat de naam ‘Digitale Dienstenmotor’ kreeg, en waarvan de coördinatie is handen is van VERA.

Onderneem Er Op Uit

Ook in Oost-Vlaanderen gebruiken ze Digitale Dienstenmotor binnen het EFRO-project ‘Onderneem Er Op Uit’. Dit is een samenwerking tussen de diensten Economie en POLIS van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het project wordt uitgevoerd binnen verschillende steden en gemeenten in de provincie. Binnen het project kunnen lokale besturen die het openplatform van de Digitale Dienstenmotor willen implementeren een beroep doen op actieve begeleiding van POLIS, de ondersteunende ICT-dienstverlener van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Digitale dienstverlening via E-loket voor ondernemers

Zowel het project Digiloket economie van de gemeente Zaventem als Onderneem er op uit passen binnen de ambitie van VLAIO om ondernemers een kwalitatieve digitale dienstverlening aan te bieden. Deze inspanningen worden gebundeld in het E-loket voor ondernemers, een overkoepelend online platform waar ondernemers (of derden in naam van een onderneming) subsidies, vergunningen, erkenningen, … over Vlaamse en lokale overheden heen kunnen aanvragen en/of opvolgen.

Zo kunnen ondernemers en deelnemende overheden op een transparante en uniforme manier doorverwezen wordt naar de aangesloten instantie, stad of gemeente zonder steeds opnieuw aan te melden en kunnen ze steeds de status opvolgen van hun dossiers. De stad of gemeente blijft verantwoordelijk voor het beheer van de eigen applicaties en de verwerking van de dossiers, het e-loket vormt een extra toegangspoort en biedt extra zichtbaarheid voor de maatregelen van de aangesloten steden en gemeenten. Door het toegankelijk maken van nieuwe functionaliteiten en maatregelen blijft het platform bovendien steeds in volle groei.
 

 

Hoe werkt e-loketondernemers.be?  

Voor ondernemers

  • Ben je als zaakvoerder of bestuurder gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? Dan kan je onmiddellijk eenvoudig en veilig aanmelden via Itsme, eID of andere digitale sleutels.
  • Wil je dat een boekhouder, personeelslid of andere derde aanvragen kan indienen en/of opvolgen in naam van jouw onderneming(en)? Dan moet je hen eerst gebruikersrechten toekennen in naam van je onderneming.  

Eens aangemeld kan je het aanbod raadplegen en een aanvraag starten. Je wordt op een transparante en uniforme manier doorverwezen naar de aanvraagprocedure van de deelnemende partner. De partner blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de dossiers. E-loketondernemers.be wordt steeds verder aangevuld met nieuwe producten en streeft ernaar om in één overzicht de status van al jouw aangevraagde dossier weer te geven. 

Voor lokale overheden 

Interesse om jouw producten voor ondernemers via e-loketondernemers.be te ontsluiten? Vul dit formulier in om een intakegesprek te plannen.
Meer info voor lokale overheden