De COOCK-oproep 2021 staat open

Publicatiedatum
Deze oproep wil onderzoeksorganisatie(s) stimuleren om hun kennis collectief te verspreiden en te valoriseren bij een ruime groep van ondernemingen. Meld jouw COOCK-project aan voor 25 mei 2021.

Meld jouw COOCK-project aan voor 25 mei 2021

De COOCK-oproep 2021 staat open, met verplichte vooraanmelding (coock@vlaio.be) voor 25 mei 2021 om 12 uur en uiterste indieningsdatum van de projectaanvragen (online) 8 juni 2021 om 12 uur. COOCK-projecten worden ingediend door Vlaamse onderzoeksorganisatie(s) die onderzoeksresultaten willen transfereren naar ondernemingen uit de doelgroep, zodat ze die effectief gaan toepassen.

2 mensen aan microscoop - foto van Sara Cottle - unsplash.com
foto van Sara Cottle - unsplash.com

Wat is het COOCK-programma?

De doelstelling van het COOCK-programma is het valoriseren van (basis) onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis bij een ruime groep ondernemingen. COOCK- projecten zijn steeds opgebouwd uit 2 onafhankelijke, maar onderling verbonden delen. Een eerste deel dat gericht is op toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek en kennisverspreidingsactiviteiten, om de onderzoeksresultaten over te dragen naar ondernemingen uit de doelgroep. Het tweede deel omvat de ondernemingsspecifieke projecten, die gericht zijn op de evaluatie/analyse/toepassing van die overgedragen technologie en/of kennis in een bedrijfsspecifieke context. Meer info vind je op de vlaio.be/coock.

Infosessie en voorbesprekingen

Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de oproep COOCK 2020 (enkel update van de  templates). Een videopresentatie op de COOCK-website vervangt de infosessie.

Het agentschap organiseert voorbesprekingen (digitaal via MS Teams) voor de geïnteresseerde projectaanvragers op 18 maart, 1 en 15 april. Aan te vragen via e-mail ten laatste 5 werkdagen vooraf.

Meer info? 

Meer informatie over de oproep, de voorbesprekingen en de aanvraagprocedure kan je terugvinden in op vlaio.be/coock. Heb je nog vragen, stuur een e-mail naar: coock@vlaio.be.