De blauwe economie, sterkhouder van de Vlaamse economie

Publicatiedatum
De blauwe economie in ruime zin creëert 13,47 miljard euro toegevoegde waarde en bijna 154.000 jobs in Vlaanderen. De sector vertegenwoordigt daarmee 5,2% van het Vlaamse bbp. De bedrijven in de blauwe economie zijn ook belangrijke innovatiespelers. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Blauwe Cluster door IDEA Consult.
Westende-Bad

Wat is de blauwe economie?

Onder blauwe economie verstaan we alle economische activiteiten die verbonden zijn aan oceanen, zeeën en kusten. De conventionele activiteiten, zoals visserij, havenactiviteiten, kusttoerisme, scheepvaart zijn over het algemeen goed gedocumenteerd. Maar het belang van activiteiten die in andere sectoren ontplooid worden in relatie tot de blauwe economie is tot nog toe onderbelicht. Daarom heeft de speerpuntcluster De Blauwe Cluster deze studie laten uitvoeren met als opdracht de economische en maatschappelijke relevantie van de blauwe economie in Vlaanderen in kaart te brengen.

Een breder begrip van 'blauwe economie'

Het begrip ‘blauwe economie’ dient daarbij breder bekeken te worden dan de conventionele blauwe economie activiteiten, en omvat ook de meer ‘verdoken’ of minder bekende activiteiten zoals energievoorziening, blauwe bio-economie, offshore aquacultuur, ecosysteemdiensten, en slim materiaalgebruik. Bij de berekening wordt niet enkel rekening gehouden met de directe effecten van de blauwe economie, maar ook met de afgeleide meerwaarde die het creëert, onder meer bij toeleveranciers en door de koopkracht die het genereert via de tewerkstelling.

Economische hefboom van de Blauwe economie

  • Elke euro omzet die de blauwe economie bedrijven genereren, zorgt voor € 0,60 bijkomende omzet in rest van de economie (outputmultiplicator van 1,57)
  • Elke voltijdse job binnen de blauwe economie bedrijven, zorgt voor 1 extra job in de rest van de economie (tewerkstellingsmultiplicator van 2,01)
  • Elke euro welvaart (toegevoegde waarde) die de blauwe economie bedrijven genereren, zorgt voor € 0,90 bijkomende welvaart in de rest van Vlaanderen.
Vergelijking blauwe economie in grafiek
Bron: IDEA Consult online survey (2019)

Het belang van innovatie

De bedrijven in de blauwe economie zijn belangrijke innovatiespelers. Uit enquêteresultaten blijkt dat 90% van de respondenten onderzoek & ontwikkeling belangrijk vindt voor de uitbouw van hun blauwe economie activiteiten. De top 5 van onderzoeksinstellingen waarmee de bedrijven samenwerken zijn: Universiteit Gent, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

 

Wat is de Blauwe Cluster?

De Blauwe Cluster is een speerpuntcluster die de troeven van de ligging aan de Noordzee ten volle wil benutten om een strategie uit te bouwen voor een competitieve en duurzame blauwe economie in Vlaanderen. Daarbij wordt uitgegaan van een ecosysteembenadering die de samenhang tussen ecologie en economie beklemtoont. Ook industrie 4.0 wordt omarmd door sterk in te zetten op digitalisering en slimme netwerken.

De Blauwe Cluster rolt dankzij een nauwe samenwerking tussen meer dan 180 bedrijven, kennisinstellingen en overheden vernieuwende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit die bijdragen tot duurzame en beloftevolle economische activiteiten en investeringen in het Belgische deel van de Noordzee én daarbuiten.