Coronasteun was effectief en vermeed verlies van 6,5 miljard euro

Publicatiedatum
De steun die toegekend werd in het kader van de coronamaatregelen heeft ervoor gezorgd dat een verlies van 6,5 miljard euro vermeden werd. Iedere euro coronasteun heeft 3,5 euro aan welvaart gered. De steun werd toegekend aan de bedrijven die dit het meest nodig hadden, en gebruikt voor wat het bedoeld was. Dat blijkt uit een nieuwe studie die uitgevoerd werd in opdracht van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

Effectiviteit van de steun

Onderzoeksbureau Technopolis Group voerde de studie uit in samenwerking met onder meer Vives en KU Leuven. De studie onderzocht op vraag van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de effectiviteit van de toegekende steun via de corona steunmaatregelen in 2020. Voor de verschillende steunmaatregelen in 2020 zijn in totaal 352.640 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 1,89 miljard euro. Hiervan is 1,2 miljard toegewezen via de corona hinderpremie, dat is 62% van het totaalbedrag en 30% van de aanvragen.

Kmo’s in detailhandel en horeca

Uit de studie blijkt dat de sector detailhandel (exclusief handel in auto’s en motorvoertuigen) en de sector eet- en drinkgelegenheden het meest gebruik gemaakt hebben van de steunmaatregelen. Aan bedrijven in deze sectoren werd ongeveer de helft van de totale steun toegekend. De ondernemingen die het meest geleden hebben onder de coronamaatregelen kregen ook de meeste steun.

"We weten nu met zekerheid dat we een sterke economische crisis vermeden hebben en bijgedragen hebben aan het snelle herstel van de getroffen ondernemingen"

Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie

Steun voor kleine ondernemingen

Ook blijkt dat het overgrote deel van de steun terechtkwam bij zeer kleine ondernemingen. Het onderzoek toont dat de tijdelijke forfaitaire bedragen gunstiger waren voor kleine ondernemingen. Na verloop van tijd werkten de steunmaatregelen met het criterium van omzetdaling. Steun op basis van aangetoond omzetverlies werd als correcter ervaren door middelgrote en grote ondernemingen.

Vaste kosten dekken

De meeste ondernemers benadrukken dat de VLAIO-steun gebruikt werd waarvoor ze bedoeld was, namelijk het dekken van de vaste kosten. Heel wat ondernemers schatten het risico op faling hoog in aan het begin van de crisis. De geïnterviewde ondernemers en ondernemersorganisaties geven allen aan dat zonder de VLAIO-steun er naar verwachting veel meer faillissementen hadden plaats gevonden. 

Impact op economie

Zonder VLAIO-steun zou de impact van de veiligheidsmaatregelen op de Vlaamse economie beduidend groter zijn geweest: volgens een inschatting heeft de VLAIO-steun, met een waarde van 1,9 miljard euro in 2020, een bijkomende daling van 6,5 miljard euro vermeden. Dit stemt overeen met een “rendement” van 242% op de initiële “investering”. Of: elke euro coronasteun heeft 3,5 euro aan welvaart gered. 

 

Nieuwe steun voor zwaar getroffen ondernemers

Door de nieuwe coronamaatregelen van het Overlegcomité moeten ondernemers hun activiteiten verplicht stopzetten of zullen ze zware omzetverliezen hebben. Daarom stelt de Vlaamse Regering beschermingsmaatregelen voor om de financieel gezonde ondernemers te helpen hun vaste kosten te blijven betalen. Het gaat om het Vlaams beschermingsmechanisme en overbruggingsleningen.

 

Delen: