Compensatie indirecte emissiekosten: nieuwe Europese richtsnoeren gepubliceerd

Publicatiedatum
Via de Compensatie Indirecte Emissiekosten kunnen een aantal specifieke elektriciteits-intensieve sectoren een vergoeding krijgen voor de aan hen in de elektriciteitsprijs doorgerekende kosten ten gevolge van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).
Hoogspanningsmast

Op 21 september 2020 publiceerde de Europese Commissie de Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021 goed. Deze richtsnoeren, die nog in Vlaamse regelgeving moeten worden omgezet, bepalen de krijtlijnen voor steun als gevolg van doorberekende kosten van broeikasgasemissies op grond van het EU ETS voor de emissiejaren 2021 tot en met 2030.
 
De steun voor emissiejaar 2020, die in 2021 wordt aangevraagd, valt dus nog onder de huidige Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 van 5 juni 2012. De steunintensiteit voor emissiejaar 2020 is 75% en de EUA-prijs is 25,21 euro/t CO2.