Buurgemeenten maken afspraken over de uitgifte van bedrijventerreinen

Publicatiedatum

Voor welke doelgroep is een bepaald bedrijventerrein geschikt? Hoe verloopt de selectie van ondernemingen die zich op een terrein willen vestigen? Welke afspraken leg je vast om de beeldkwaliteit, het samenwerken, het delen van ruimte, … te faciliteren? Een bovenlokale visie en daarop steunend uitgifteplan maken het duidelijk in twee of meerdere buurgemeenten. VLAIO biedt gratis begeleiding voor gemeenten die zo’n visie en plan willen opmaken voor clusters van bedrijventerreinen op hun grondgebied. Op 15 maart organiseren we samen met de aangestelde dienstverleners een webinar.

Het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel, een bedrijvencluster voor beloftevolle ondernemingen in de lifesciences.

Een aanvraag voor deze begeleiding gebeurt door één van de gemeenten waar de betrokken bedrijventerreinen gelegen zijn. Maar ook andere partnerorganisaties - zoals intercommunales, provincies of provinciale ontwikkelingsmaatschappijen - kunnen hun rol spelen bij de opmaak van de visie en het uitgifteplan.

Voor de gratis begeleiding van buurgemeenten en partnerorganisaties stelde VLAIO twee consortia van externe dienstverleners aan. Het gaat enerzijds om IDEA Consult en Schoups Advocaten en anderzijds om Sweco, CityD-WES en DLA Piper. Een minicompetitie bepaalt telkens welk consortium welke gemeenten zal begeleiden.

Antwoord op jouw vragen op 15 maart

VLAIO en de aangestelde externe dienstverleners verschaffen je op 15 maart tijdens een online infosessie meer concrete informatie over deze kosteloze begeleiding. Schrijf je in voor dit webinar als je gebruik wil maken van deze ondersteuning. Spreek ook zeker jouw collega’s in de buurgemeenten aan. Want de visie, het plan en de gratis begeleiding zal je immers samen met hen uitwerken.

Binnenkort ook steun voor de uitvoering

Eens een bovenlokale visie en plan opgemaakt, blijft dit best niet alleen bij goede onderlinge afspraken op papier. Met de nodige mensen en middelen breng je dit in de praktijk. Ook dat wil VLAIO graag mee ondersteunen. In het voorjaar van 2024 komt VLAIO daarom nog met een oproep die steun zal bieden aan gemeenten die extra personeel willen inzetten om het bovenlokaal uitgiftebeleid en het ontwikkelde uitgifteplan effectief uit te voeren.

 

Vertrekpunt voor de verduurzaming van bedrijventerreinen

Toekomstbestendige bedrijventerreinen zorgen voor meer duurzame ruimte om te ondernemen. Hoe kan een bovenlokale visie en bijhorend uitgifteplan hieraan bijdragen? Welke andere initiatieven zijn daarnaast belangrijk? Deze online handleiding van VLAIO is jouw vertrekpunt voor een kwaliteitsvolle (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen.

 

Delen: