Brownfieldconvenanten brengen opnieuw leven in onderbenutte sites

Publicatiedatum
Ook in jouw stad of gemeente zijn er wellicht verwaarloosde en/of onderbenutte sites te vinden. Voor sites waarvan de herontwikkeling complex is, biedt een brownfieldconvenant met de Vlaamse Regering voordelen op organisatorisch, financieel en administratief-procedureel vlak. Stimuleer projectontwikkelaars om voor de herontwikkeling een brownfieldconvenant aan te vragen. De dertiende oproep staat nog open tot 17 november 2023, maar een eerste evaluatie kan al op 29 april.

De gronden van een brownfield zijn zodanig aangetast dat ze kennelijk slechts opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen. Met de voordelen van een Brownfieldconvenant wil Vlaanderen de herontwikkeling mee ondersteunen. Zo kunnen verloederde omgevingen opnieuw nuttig ingezet worden om er te werken, te wonen en te leven. Bovendien moet er zo geen bijkomende open ruimte aangesneden worden.

Dertiende oproep voor brownfieldconvenanten

Jaarlijks lanceert VLAIO minstens één nieuwe oproep. Op dit moment staat de dertiende oproep voor brownfieldconvenanten open voor projectontwikkelaars. Binnen deze oproep kunnen aanvraagdossiers ingediend worden tot en met 17 november 2023. Aanvragen die ingediend worden vóór 29 april kunnen nog beoordeeld worden in de eerste evaluatieperiode.

In deze oproep zoeken we toekomstbestendige projecten die baat hebben bij een bovenlokale aanpak. Ze hebben bij voorkeur een voorbeeldfunctie door doorgedreven duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, innovatief karakter, versterkte attractiviteit van de kernen, beheer op lange termijn, … Daarbij moet onderzocht worden hoe maximaal ingezet kan worden op een herinvulling met (een aandeel van) werklocaties. Ook voor de (her)ontwikkeling van stortplaatsen volgens de lokale visie biedt deze oproep speciale mogelijkheden.

Waarom beroep doen op een dergelijke convenant?

Op brownfields speelt een (vaak gecombineerde) problematiek van leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling of andere knelpunten die de herontwikkeling belemmert. Met een brownfieldconvenant biedt de Vlaamse Regering een faciliterend kader aan ontwikkelaars en investeerders. De financiële en administratieve voordelen kunnen het verschil maken in de haalbaarheid van zo’n project.

Rol voor de gemeente

Steden en gemeenten zijn zelden zelf de ontwikkelaar van een brownfield. Toch spelen ze een belangrijke rol bij de opstart en uitvoering van een brownfieldconvenant. De projectontwikkelaar deelt zijn aanvraag met het lokaal bestuur. Zo kan de stad of gemeente aangeven of het project wel binnen de lokale beleidsvisie past. In de onderhandelingen naar een convenant en tijdens de uitvoering van het project kan het lokaal bestuur er mee vorm aan geven en de voortgang opvolgen. 

Ken je een ontwikkelaar of investeerder die een brownfield wil omvormen naar een duurzame en kwaliteitsvolle omgeving? Verwijs dan naar de mogelijkheden van een brownfieldconvenant. Wil je hier zelf meer over weten? Je kan terecht bij het secretariaat van de brownfieldconvenanten op brownfield.convenant@vlaio.be of via jouw vertrouwde relatiebeheerder voor lokale besturen.