Bilaterale EUREKA oproep ‘Cell Based Technologies’

Publicatiedatum
De bilaterale EUREKA oproep ‘Cell Based Technologies’ staat open vanaf 1 november 2021. Innoveer samen met ondernemingen en onderzoeksinstellingen uit Nederland en werk aan een internationaal onderzoeks- of ontwikkelingsproject in het domein van ‘Cell Based Technologies’. De oproep loopt van 1 november 2021 tot en met 2 mei 2022.

De bilaterale EUREKA oproep ‘Cell Based Technologies’ wordt gemanaged volgens de principes van EUREKA (www.eurekanetwork.org) en is een initiatief van de financieringsagentschappen VLAIO (Vlaanderen) en RVO (Nederland), in samenwerking met Health~Holland en de Vlaamse speerpuntcluster flanders.healthTech. Het kadert binnen afspraken die gemaakt werden tussen het Vlaamse en Nederlandse beleid (EWI vanuit Vlaanderen) om meer te gaan samenwerken in het domein van gepersonaliseerde geneeskunde.

In Vlaanderen richt de oproep zich tot Vlaamse ondernemingen die een gezamenlijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject willen uitwerken met ondernemingen en onderzoeksinstellingen uit Nederland, in het domein van ‘Cell Based Technologies’. Het maximale steunbedrag per project (Vlaams + Nederlands luik) bedraagt € 700.000. Er is € 1 miljoen beschikbaar voor de oproep (€ 1 miljoen in Vlaanderen, € 1 miljoen in Nederland). Projecten hebben een duur van maximaal 36 maanden.

Ondernemingen vragen voor hun deel in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio. VLAIO participeert met volgende programma’s: ontwikkelingsproject en onderzoeksproject.

De betrokken financieringsinstellingen organiseren een centraal overleg over het al dan niet financieren van de projecten, maar behouden een decentrale financiering; elke financieringsinstelling is dus verantwoordelijk voor de financiering van de ondernemingen uit de eigen regio.

Doelgroep

De doelgroep zijn Vlaamse ondernemingen (kleine, middelgrote of grote ondernemingen) die een gezamenlijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject wensen uit te werken met ondernemingen en onderzoeksinstellingen uit Nederland, in het domein van ‘Cell Based Technologies’.

Bijkomende vereisten voor het projectconsortium:

 • Het projectconsortium bestaat uit minstens 1 Vlaamse onderneming (kmo of grote onderneming), 1 Nederlandse (for profit) onderneming (kmo) en 1 Nederlandse onderzoeksinstelling.
 • Geen van de deelnemende partners heeft een budget dat groter is dan 70% van het totale projectbudget.
 • Elke deelnemende partner voert O&O taken uit met een duidelijk technisch risico en participeert in de economische resultaten van het project (geen onderaannemersrelatie).
 • Voor het Vlaamse projectdeel:
  • onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen als onderaannemer of onderzoekspartner van de deelnemende Vlaamse bedrijven. Ze kunnen niet optreden als rechtstreekse begunstigde.
  • het maximale steunbedrag voor het Vlaamse projectdeel bedraagt € 350.000.
 • Voor het Nederlandse projectdeel:
  • de (for profit) onderneming dient minstens 30% van de projectkosten te dragen (cash of in kind).
  • het maximale steunbedrag voor het Nederlandse projectdeel bedraagt € 350.000.

Belangrijke data

De oproep loopt van 1 november 2021 tot en met 2 mei 2022.

Er is een verplichte vooraanmelding met een deadline op 1 maart 2022 17 uur.

De deadline voor indiening van de projectvoorstellen is 2 mei 2022 17 uur.

Er wordt gestreefd naar een evaluatieperiode van maximaal 3 maanden.

Meer informatie

Documenten voor indiening

Verplichte vooraanmelding (deadline 1 maart 2022 17 uur)

De vooraanmelding gebeurt door deze template in te vullen en per e-mail door te sturen naar VLAIO (patricia.menten@vlaio.be) en RVO (teamiris@rvo.nl) met in cc alle partners van het consortium.

Indiening projectaanvraag (deadline 2 mei 2022 17 uur)

De Vlaamse projectaanvraag bestaat uit de overkoepelende internationale aanvraag met de projectbeschrijving (die identiek is aan de aanvraag die in Nederland ingediend wordt) en een Vlaamse annex (per Vlaams bedrijf) met daarin een beschrijving van de business case voor het Vlaamse bedrijf.

De indiening van deze aanvraag verloopt via het e-portaal van het programma waarvan je wenst gebruik te maken. Indien het Vlaamse deel enkel bestaat uit ontwikkelingsactiviteiten, dan dien je dus in via het e-portaal van  ontwikkelingsproject (zie roze knop “Aanvragen”). Indien het gaat over een combinatie van onderzoek en ontwikkeling, of enkel onderzoek, dan dien je in via het e-portaal van onderzoeksproject (zie roze knop “Aanvragen”).

Belangrijk is dat je in het e-portaal aangeeft dat het gaat over een project in het kader van het Europese netwerk ‘Cell Based Technologies’. Op deze manier word je doorverwezen naar de correcte templates.

Volgende documenten dienen verplicht opgeladen te worden: