Bijkomende impuls om bewustzijn en kennis over cybersecurity te verhogen

Publicatiedatum
De wereldwijde economie digitaliseert razendsnel, zeker tijdens de coronacrisis. Helaas stijgt daardoor ook cybercriminaliteit exponentieel, gaande van identiteitsdiefstal, over ransomware tot economische spionage. Jammer genoeg is niet elke kmo zich bewust van het gevaar of de uitdagingen op vlak van cyberveiligheid. Daarom zet de Vlaamse overheid, via het Departement EWI en VLAIO, in op bijkomende ondersteuning via cybersecurity-verbetertrajecten voor kmo’s en via diverse opleidings- en sensibiliseringsmogelijkheden voor het brede publiek.
Cybercrimineel in de kast op de werkvloer

VLAIO en het Departement EWI zetten volop in op cyberveiligheid  

VLAIO heeft in kader van de beleidsagenda cybersecurity van de Vlaamse Regering al verschillende acties opgezet om meer Vlaamse bedrijven aan te zetten tot een verbeterde cyberveiligheid. Zo worden intermediaire organisaties ondersteund om de Vlaamse bedrijven te sensibiliseren en informeren over cyberveiligheid, bieden hogescholen advies over cyberveiligheid en zet ook de industrie 4.0-proeftuin ‘Innovatieve cyberbeveiliging’ volop in op dit thema. In samenwerking met ESF-Vlaanderen worden ook projecten gesteund voor de ontwikkeling van praktijkgerichte opleidingen voor werknemers. 

Cyberdreigingen en -beveiliging evolueren ook constant. Om klaar te zijn voor de cyberdreigingen van morgen ondersteunt de Vlaamse overheid via het Departement EWI het Vlaams Onderzoeksprogramma Cybersecurity met jaarlijks zo’n 8 miljoen euro. Dit top strategisch basisonderzoek moet Vlaanderen de cutting edge geven als het aankomt op versleuteling van digitale gegevens en kritieke infrastructuur. 

Om de implementatie bij bedrijven en het kennisniveau voor wat cybersecurity te verhogen maakt de Vlaamse Regering ook 5 miljoen euro extra vrij om enerzijds kmo’s individueel te begeleiden en anderzijds een opleidings- en sensibiliseringsprogramma op te zetten. 

Cybersecurity verbetertrajecten voor Vlaamse kmo’s 

Kmo’s die voor hun bedrijfsprocessen sterk afhankelijk zijn van data-uitwisseling, software of verbonden IoT-systemen, kunnen nu een individueel begeleidingstraject aanvragen. Het gaat hierbij om diepgaande trajecten die bestaan uit een grondige (technische) analyse en de opmaak van een cybersecurity actieplan. De trajecten voorzien ook ruimte voor begeleiding op maat bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen.   

VLAIO heeft voor het begeleiden van deze CS-verbetertrajecten nu 9 dienstverleners geselecteerd. Dit laat elk bedrijf toe de dienstverlener te kiezen die het best aansluit bij zijn profiel. Elk traject heeft een omvang tussen de 25.000 euro en 50.000 euro waarbij VLAIO 45% van de kost voor zijn rekening neemt. De Vlaamse Regering trek hier 4 miljoen euro voor uit. Het Team Bedrijfstrajecten van VLAIO en andere organisaties uit het VLAIO Netwerk zullen de trajecten mee ondersteunen.  

De 9 geselecteerde dienstverleners zijn: 

  • BA
  • Cranium Belgium
  • Cronos Public Services
  • EY Advisory Services
  • NETCURE
  • NVISO Belgium
  • PwC Entreprice Advisory
  • Resilient
  • Toreon

Via deze pagina kan je binnenkort doorklikken naar het specifiek aanbod van de 9 geselecteerde dienstverleners:

Verhogen van kennis en opleidingsaanbod bij het brede publiek 

Met het toenemen van cyberdreigingen neemt ook de nood aan kennis toe van werknemers en onderzoekers die organisaties hiertegen kunnen bewapenen. Veel van die kennis zit echter bij onze hogere onderwijsinstellingen en het is niet voor elke werknemer of onderzoeker mogelijk om een volledige opleiding cybersecurity te volgen. Om alsnog deze specialistenkennis over te dragen op onze economie zet de Vlaamse overheid nu via het Departement EWI in op het verhogen van het opleidings- en sensibiliseringsaanbod. De Vlaamse overheid maakt hiervoor zo’n 1.125.000 euro vrij. 

Concreet wordt op basis van een noden en gap-analyse, en in samenwerking met onze Vlaamse kennisinstellingen, een nieuw Cybersecurity Opleidingsprogramma uitgewerkt. Binnen dit kader zullen nieuwe opleidingen op een zo maximaal digitale manier georganiseerd worden. Om dit programma kracht bij te zetten, wordt ook aan een gezamenlijke Vlaams Cybersecurity Blauwdruk gewerkt: een cursus voor en door Vlaamse stakeholders die als basis zal dienen voor het cybersecuritybeleid in Vlaanderen. Tenslotte zal het nieuwe Cybersecurity Kompas de nieuwste ontwikkelingen in deze wetenschap aan een breed publiek van burgers, bedrijven en bedrijven kenbaar maken. De eerste nieuwe opleidingen die binnen dit programma worden georganiseerd worden midden 2021 verwacht. 

 

Nieuwe website gidst je naar de #digitaletoekomst  

Vandaag investeren we in het ondernemerslandschap van morgen. Het door de Vlaamse overheid gesteunde aanbod rond digitalisering is dan ook groter dan ooit! VLAIO bundelt daarom op digitaletoekomst.be alle initiatieven rond starten met digitalisering, artificiële intelligentie, cybersecurity en industrie 4.0.   

Als ondernemer met digitale ambities vind je op digitaletoekomst.be  nuttige informatie, inspirerende verhalen en een handig overzicht van alle steun-, coaching- en begeleidingsmogelijkheden. #digitaletoekomst