Beslissingen Vlaamse Regering 12 oktober

Publicatiedatum
Brownfieldconvenanten 95. Gent Libert Paints-Oxyplast en 48. Eiland Zwijnaarde worden met enkele jaren verlengd. Dat besliste de Vlaamse Regering.

Addendum 2 voor Brownfieldconvenant 95. Gent Libert Paints-Oxyplast

De Vlaamse Regering keurt het 2de addendum goed aan het Brownfieldconvenant 95. Gent Libert Paints-Oxyplast. Met dit addendum wordt de verlenging van de duur van het Brownfieldconvenant met 2 jaar geregeld, tot 31 januari 2021. Hierna is het mogelijk om via de stuurgroep de duur met nog een jaar te verlengen, tot maximaal 31 januari 2022.

Addendum 2 Brownfieldconvenant 48. Eiland Zwijnaarde

De Vlaamse Regering keurt het 2de addendum goed aan het Brownfieldconvenant 48. Eiland Zwijnaarde. Met dit addendum wordt de verlenging van de duur van het Brownfieldconvenant met 3 jaar geregeld, tot 10 februari 2024. Daarna kan de stuurgroep deze termijn verlengen met telkens 1 jaar, tot uiterlijk 10 februari 2027. TLG Science Park nv treedt toe als actor.