Beslissing Innovatiemandaten 2de oproep 2017!

Publicatiedatum
De Innovatiemandaten (IM) is een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen.

Op 4 september 2017 werden 25 IM-aanvragen ingediend, waarvan 16 aanvragen gericht op de voorbereiding van de oprichting van een spin-off bedrijf (zogenaamde ‘spin-off mandaten’). Deze ‘spin-off mandaten’ werden op een apart college beoordeeld door een jury met onder meer mensen uit de financiële en businesswereld. Voor innovatiemandaten werden 8 projecten geselecteerd voor steun, waarvan 5 spin-off mandaten. Dit alles voor een totaal steunbedrag van bijna 1,8 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten vindt u hieronder.

Inmiddels werd een nieuwe oproep gelanceerd, met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 26 maart 2018. Het programma staan open voor kandidaat-mandatarissen uit alle wetenschapsdomeinen, van alle leeftijden en nationaliteiten. Voor wie interesse heeft of een voorstel even vooraf wil bespreken met een adviseur wordt de mogelijkheid voorzien voor een verkennend gesprek. Een verkennend gesprek kan worden aangevraagd, via dit webformulier

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde innovatiemandaten voor de eerste oproep zijn :
HBC.2017.0525, HBC.2017.0527, HBC.2017.0534, HBC.2017.0536,
HBC.2017.0539, HBC.2017.0542, HBC.2017.0545, HBC.2017.0549.

Alle aanvragende bedrijven en kandidaten ontvangen in de loop van volgende week een brief met een motivatie bij deze beslissing.