Ambitieus project om CO2 in Antwerpse haven te minderen krijgt EU-steun

Publicatiedatum

Deze week maakte het EU-Innovatiefonds de uitslagen bekend van haar eerste grote oproep. Goed nieuws: er zit één grotendeels Vlaams project bij, met als stuwende partners Air Liquide en BASF Antwerpen. Met hun Kairos@C project ambiëren zij een innovatieve ​​infrastructuur op te zetten om CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan. Beide bedrijven willen hiermee hun uitstoot het komende decennium met 14,2 miljoen ton verminderen.

Wat is het EU-innovatiefonds?

Het EU-innovatiefonds is een Europees financieringsprogramma met als doel innovatieve oplossingen op de markt te brengen die de broeikasgasuitstoot door de industrie structureel verminderen en Europa C02-neutraal helpen maken. De subsidie bedraagt maximaal 60% op de investerings- en operationele kosten voor demonstratieprojecten.

De steun kan aangevuld worden met regionale en nationale middelen. De Vlaamse overheid zet in op promotie, informatieverspreiding en ondersteuning van (consortia van) bedrijven met demonstratieprojecten die in aanmerking komen voor steun van het innovatiefonds. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en VLAIO werken daarvoor nauw samen. Check zeker ook de pagina voor het EU-innovatiefonds op het EU Funding Overview, een initiatief van NCP Flanders.

Vlaams project krijgt steun 

Deze week werden de resultaten bekendgemaakt van de eerste grote oproep en er zit één grotendeels Vlaams project bij, het Kairos@C project met als stuwende partners Air Liquide en BASF Antwerpen. Het project ambieert een innovatieve ​​infrastructuur op te zetten om CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan (Carbon Capture & Storage, CCS). Beide bedrijven willen hiermee hun uitstoot het komende decennium met 14,2 miljoen ton verminderen. Kairos@C kadert in het grotere Antwerp@C initiatief van de Antwerpse Haven, met als doel de CO2-uitstoot in de haven tegen 2030 te halveren.

De precieze toelage voor dit project is nog niet bekend, maar de EU voorziet € 1,1 miljard voor de zeven pre-geselecteerde projecten. In de volgende maanden zal de Europese Commissie samen met de bedrijven alle juridische formaliteiten afhandelen en ook het exacte bedrag bepalen. Daarna moet de lijst met goedgekeurde projecten nog aan alle lidstaten voorgelegd worden.

Volgende oproepen

Afwisselend is er om de zes maanden een projectoproep voor kleine projecten en grote projecten:

  • De oproep voor grootschalige projecten (kapitaaluitgaven hoger dan € 7,5 miljoen) is voorzien voor 26 oktober 2021, met een deadline op 3 maart 2022. De resultaten zullen vervolgens bekendgemaakt worden in juli 2022. Het totale budget van deze oproep zal verhoogd worden naar een bedrag tussen € 1,3 en € 1,5 miljard (afhankelijk van de evolutie van de koolstofprijs). De aanvraagprocedure wordt ook eenvoudiger: de aanvraag zal vanaf nu slechts in één fase verlopen, in tegenstelling tot de twee fases bij de vorige oproep.
  • De oproep voor kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven lager dan € 7,5 miljoen) zal openen in maart 2022, met een deadline in augustus 2022. De resultaten zullen vervolgens bekendgemaakt worden in het eerste kwartaal van 2023. Het totale budget van de oproep blijft behouden op € 100 miljoen. De procedure blijft ook grotendeels hetzelfde als bij de vorige oproep.