AAL oproep 2021 “Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade”

Publicatiedatum
AAL (Active and Assisted Living) is een Europees Joint Programma dat ICT-projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhogen.

Dien jouw AAL-project in voor 2021

Deze AAL-oproep mikt op de ontwikkeling van ICT-gebaseerde oplossingen in alle AAL domeinen:

  • Active Living: work & training, vitality & abilities, leisure & culture, information & communication
  • Assisted Living: health & care, living & building, mobility & transport, safety & security

Hierbij ligt de focus op

  • inclusive health & care approach (health prevention, preservation of physical & mental health, social participation)
  • stimulation and upscaling of innovation in active & healthy ageing through health & care eco-systems
  • accessibility of digital solutions to end users, e.g through education for greater e-literacy.

Belangrijk: De beoogde oplossingen moeten ingebed zijn in de strategie van de deelnemende ondernemingen en eindgebruikersorganisaties. Er moet een duidelijke toegevoegde waarde zijn voor alle projectpartners. 

Dien jouw AAL-project in voor 21 mei 2021, 17.00 CET. De indiening gebeurt digitaal rechtsreeks op de website van het AAL-programma.

 

Belangrijke wijziging voor AAL oproep 2021:

Vlaamse projectpartners in een AAL consortium moeten ten laatste op de AAL deadline een verkorte Vlaamse projectaanvraag indienen bij VLAIO.

 
Oudere vrouw in profiel

Projecttypes

Small Collaborative Project

  • projectduur 6 tot 9 maanden
  • max. € 300.000 steun
  • vereenvoudigde indiening, snelle beslissing en lichte verslaggeving

Regulier AAL project 

  • projectduur 18 tot 30 maanden
  • max € 2.500.000 steun

De volledige call text en meer informatie

Wat is het AAL programma?

AAL (Active and Assisted Living) is een Europees Joint Programma dat projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt door het inzetten van ICT. De producten, diensten en systemen moeten binnen 2 jaar op de markt komen en Europees toepasbaar zijn. De focus ligt meer op ontwikkeling dan op onderzoek. De maximum subsidie bedraagt € 2,5 miljoen. Lees hier meer informatie over de ondersteuning van VLAIO bij projecten binnen het AAL-programma.