7 nieuwe partnerschappen maken Vlaamse jeugd warm voor STEM

Publicatiedatum
De coronacrisis toont nogmaals het belang van technische en wetenschappelijke profielen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De Vlaamse Regering wil onze jeugd motiveren om te kiezen voor een STEM-opleiding. Dit jaar werden in een recordaantal van 221 Vlaamse gemeenten STEM-academies georganiseerd, waar zo’n 21.500 kinderen en jongeren terecht konden voor boeiende activiteiten. Nu krijgen 7 nieuwe STEM-partnerschappen steun om nog meer buitenschoolse STEM-ervaringen te organiseren voor de Vlaamse jeugd.
Meisje bouwt aan een robot

Nieuw record: STEM-academies in 221 Vlaamse gemeenten

Onder de noemer ‘STEM-academie in elke gemeente’ wil de Vlaamse Regering investeren in buitenschoolse STEM-activiteiten voor kinderen en jongeren. 

In 2019 hebben STEM-academies 162 gemeenten kunnen bereiken met minstens 1 reeks STEM-activiteiten. Dit was toen al een record. Een meerderheid van deze activiteiten kwam mede tot stand via de regionale STEM-partnerschappen. Zij zetten in op een breed bereik van de STEM-academies en op een duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen: scholen, bedrijven, organisaties en lokale overheden.

In 2020 noteren we al een nieuw record: dankzij de gemeenschappelijke inspanning van STEM-partnerschappen en -academies, hebben kinderen en jongeren in maar liefst 221 gemeenten kunnen deelnemen aan minstens één buitenschoolse STEM-activiteit! In totaal bereiken de diverse STEM-academies ongeveer 12.500 kinderen en jongeren.

De regionale verspreiding per provincie verloopt als volgt: 41 in Antwerpen, 24 in Limburg, 56 in Oost-Vlaanderen, 36 in Vlaams Brabant en 64 in West-Vlaanderen.

€ 308.500 voor STEM-academies in 2020

VLAIO herwerkte in 2020 de erkenningsprocedure en kende 78 STEM-academies een nieuwe erkenning toe, 39 onder hen vroegen en kregen ook een toezegging van financiële steun voor een totaalbedrag van € 308.500.

Om bereik, diversiteit en slagkracht van de STEM-academies te verhogen én het belang van STEM voor de maatschappij te onderlijnen, lanceerde VLAIO in 2020 ook een bijkomende ‘call for proposals’ voor STEM-trajecten met als focus de 3 Vlaamse transitieprioriteiten: digitalisering, circulaire economie, energie & klimaat.

€ 2.005.000 voor 7 nieuwe STEM-partnerschappen

Voor de realisatie van deze activiteiten wordt actief ingezet op het betrekken van het bedrijfsleven, kennisinstellingen, lokale besturen en de jongeren zelf. Want enkel via meer en beter samenwerking wordt het economische en maatschappelijke potentieel ten volle benut. Samenwerking was dus een belangrijk beoordelingscriterium bij de nieuw ingediende STEM-projecten.

VLAIO geeft € 2.005.000 steun aan 7 nieuwe STEM-partnerschappen, die gedurende 3 jaar STEM-trajecten voor vrijetijdsbesteding bij jongeren zullen ontwikkelen:

 1. Arteveldehogeschool
  Buurtmakers 
 2. Hogeschool PXL – PXL STEM Academy
  Digimobile
 3. Vrije Universiteit Brussel
  Groeituin 5.0 
 4. Samenwerkingsverband Neteland
  Neteland STEM-land 
 5. Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
  Repair teens 
 6. RVO-Society (Brightlab) 
  SPARK 
 7. LUCA school of arts 
  STEM&VORK

Waar vind ik een STEM-activiteit?

Ook op zoek naar een geschikte en boeiende STEM-ervaring in jouw buurt? Neem een kijkje in de STEM-agenda op de VLAIO-website. Ook bij Technopolis vind je een overzicht van STEM-activiteiten, waar ook niet-gesubsidieerde STEM-trajecten in opgenomen zijn.

Wie meer wil weten over de STEM-academies en de STEM-partnerschappen kan een mailtje sturen naar stem@vlaio.be.

 

Steun voor STEM-ervaringen

De Vlaamse Regering wil de interesse in wetenschap en technologie versterken. Om dit te realiseren wordt volop ingezet op STEM, een internationaal letterwoord dat staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. VLAIO draagt bij aan deze doelstellingen met de subsidie-oproepen voor STEM-partnerschappen en STEM-academies.

Met deze acties moet elke jongere tussen 5 en 18 jaar vlot toegang krijgen tot diverse STEM-ervaringen. En door onze jeugd warm te maken voor STEM-onderwijs, zal de doorstroming naar STEM-jobs vlotter verlopen. Tegelijk wordt zo de STEM-geletterdheid bij alle Vlamingen verbeterd. Lees meer op vlaio.be/STEM.