4 nieuwe oproepen voor GTI Kempen

Publicatiedatum
Op 16 december werden 4 nieuwe oproepen gelanceerd binnen de prioriteiten innovatie en ondernemerschap. Projecten moeten inpasbaar zijn in de DYNAK-strategie voor de Kempen.

De oproepen situeren zich in de EFRO-prioriteit Innovatie, waarbij de focus ligt op 'het bevorderen van co-creatie' en 'het Ondersteunen van de verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie/vermarkting' en binnen de prioriteit Ondernemerschap waar projecten ingediend kunnen worden m.b.t. 'intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap' en m.b.t. 'het bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen'.

Het is belangrijk dat projectvoorstellen inpasbaar zijn in het Dynamisch Actieplan Kempen, wat een belangrijk selectiecriterium is.

Projectvoorstellen voor bovenstaande oproepen kunnen tot 29 mei 2020 ingediend worden via het EFRO E-loket.  Voor deze oproepen werken we via een verplichte vooraanmelding. Via het sjabloon vooraanmelding kan je jouw projectvoorstel aftoetsen, zodat je vervolgens de nodige feedback krijgt om eventueel een finaal projectvoorstel in te dienen.

Meer info over de oproepen kan je vinden in de oproepfiches.