3% O&O-norm voor Vlaanderen binnen handbereik

Publicatiedatum
In 2017 besteedden we in Vlaanderen 2,8% van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling. Daarmee behoren we tot de Europese top 5, aldus ECOOM.
We mogen ons meten met de toplanden, aldus ECOOM. Bron: EWI

2,89% in 2017

De monitoring van de bestedingen aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) in Vlaanderen gebeurt door ECOOM – het interuniversitair Expertisecentrum O&O Monitoring, in samenwerking met het Departement EWI. Een belangrijke indicator daarbij is de ‘O&O’- intensiteit: het percentage van het bruto binnenlands product van een land of regio dat besteed wordt aan O&O-uitgaven. De Vlaamse doelstelling is al vele jaren om 3% van het regionaal bbp aan O&O te besteden.

Op basis van het meest recente gegevens - opgevraagd via enquêtes in 2018 voor de bestedingsjaren 2016 en 2017 en verwerkt in 2019 - bedraagt die intensiteit voor 2017 2,89% van het bbp. Daarmee bevinden we ons in de Europese top 5. Alleen Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland scoren beter.

Meeste uitgaven gebeuren in privésector 

Niet alleen de hoegrootheid van de O&O-uitgaven is belangrijk, ook relevant is te weten wie die uitgaven financiert. Uit de enquêtegegevens blijkt dat driekwart van die uitgaven door de privésector gefinancierd worden. Dat staat gelijk met 2,16% van het bbp. 

 Totaal eigen O&O-personeel in voltijdse equivalenten

Goed voor bijna 51.000 werknemers in 2017

Het aantal werknemers dat werkzaam is in onderzoek en ontwikkeling, is navenant gestegen, van bijna 36.000 in 2007 tot bijna 51.000 in 2017.

Bijna twee derde werkt in een bedrijf. Iets minder dan één op de drie doet onderzoek aan een hogeschool of universiteit. De rest werkt in een onderzoekscentrum zoals Imec of VIB.

Ook Vlaamse overheid investeert steeds meer in O&O

De publieke middelen zitten met 0,72% nog onder de doelstelling van 1% van het bbp. Gezien het evenwel om cijfers tot en met 2017 gaat, zit de grote budgettaire opstap 2019 van 280 miljoen euro vanuit de Vlaamse begroting nog niet in de cijfers. Vandaag trekt de Vlaamse regering per jaar een half miljard extra uit, ­tegenover vijf jaar geleden.