Historisch: € 280 miljoen meer voor beleidsdomein EWI

Publicatiedatum
Met deze extra steun willigt minister Muyters de belofte in om tijdens de legislatuur 2014-2019 maar liefst € 500 miljoen extra te voorzien voor beleidsdomeinen economie, wetenschap en innovatie.

280 miljoen euro

Tijdens de laatste plenaire vergadering van 2018, op 20 december, stemde het Vlaams Parlement onder impuls van onze voogdijminister, Philippe Muyters, in met de historische recurrente begrotingsopstap van € 280 miljoen in 2019 voor het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).

‘Recurrent’ betekent dat deze extra middelen er zijn in 2019 én alle jaren nadien.

280 miljoen euro
De verdeling van deze extra middelen op hoofdlijnen naar begunstigden.

500 miljoen euro extra kredieten

Na de opstappen van respectievelijk € 20 mio, € 5 mio  en € 195 mio  in 2015, 2016 en 2017 willigt minister Muyters met deze extra € 280 mio de belofte in om in de legislatuur 2014-2019 maar liefst € 500 mio extra kredieten ten voorzien voor het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie.

500 miljoen euro extra
Vanaf deze legislatuur wordt 500 mio euro recurrent extra geïnvesteerd.