3 nieuwe oproepen voor GTI Kempen

Publicatiedatum
Vrijdag 10 mei werden drie nieuwe oproepen gelanceerd die zich specifiek op de regio Kempen richten.

Binnen de GTI Kempen werden 3 nieuwe oproepen gelanceerd binnen de prioriteiten 'ondernemerschap' en 'koolstofarme economie'. De 2 oproepen binnen de prioriteit 'ondernemerschap' richten zich op enerzijds het bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen en anderzijds de introductie van nieuwe businessmodellen. De oproep binnen de prioriteit 'koolstofarme economie' richt zich op projecten die leiden tot verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in gemeentelijke of stedelijke klimaatplannen.  

Het is belangrijk dat de projecten in deze oproep inpasbaar zijn binnen Dynak, de ontwikkelingsstrategie voor de Kempen. Projecten kunnen ingediend worden tot 10 juli 2019. De oproepfiches zijn hier terug te vinden.

Meer info over de oproepen via anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be